Reactie op Begroting 2008: Kabinet pakt niet door

18 Sep 2007

Haren, 18 september 2007. De rijksbegroting 2008 biedt niet de duidelijkheid die voor de groei-agenda van de noordelijke economie zo noodzakelijk is, aldus VNO-NCW Noord. De regio's buiten de het nationale economische kerngebied worden ten onrechte slechts ten dele aangesproken op hun vermogen bij te dragen aan de nationale economie. En de tandeloosheid rondom de aanleg van nieuwe (o.v.) infrastructuur smoort bedrijvigheid in alle delen van Nederland.

Noord-Nederland is al meer dan 10 jaar 'in gesprek'over Groningen Airport Eelde, de Zuidelijke Ringweg Groningen en de Zuiderzeelijn. Het Kabinet moet investeren in een ruimtelijk-economische structuur, die heel Nederland omvat. Dit is vooral goed voor de nationale economie. Alleen een bereikbaar Noord-Nederland kan met haar energie-, food-, zorg- en ICT-agenda pas echt wisselwerken met andere kennisgedreven regio's. Dit komt onvoldoende terug in de miljoenennota.

Naast meer aandacht voor ondernemerschap en innovatie zijn er voor de regio andere cruciale dossiers die veel te lang wachten op politieke besluitvorming. Stiefmoederlijke bedeling zou plaats moeten maken voor ruimhartige aandacht. Geen sigaren uit eigen doos. Zo zijn de Zuiderzeelijn en de Zuidelijke ringweg Groningen geen communicerende vaten. De Zuiderzeelijn en de Zuidelijke Ringweg Groningen worden vaak in ‚‚n adem genoemd. Maar dan als alternatieven voor elkaar. Dat is een totaal misplaatste voorstelling van zaken, het zijn geen communicerende vaten. De Zuidelijke Ringweg Groningen verdient een eigen plek in het Rijksinvesteringsprogramma.

Tot slot moeten onderscheidende voorstellen uit Noord-Nederland gericht op versterking van de nationale kenniseconomie, vaker een beroep kunnen doen op de FES-miljarden.

Thema's

Partners