Cultuur Noord-Nederland schamel bedeeld

25 Sep 2007

Haren, 25 september 2007. VNO-NCW Noord dringt er ten zeerste op aan een einde te maken aan de stiefmoederlijke bedeling van culturele fondsen voor de regio’s buiten de randstad. Noord-Nederland wordt disproportioneel zwaar getroffen met een luttele 3% van het nationale cultuurbudget. Jarenlang hardnekkig rijksbeleid heeft een gezonde ontwikkeling van de culturele scène in Noord-Nederland onaanvaardbaar belemmerd. De kwaliteit van de culturele infrastructuur is van bepalende invloed op de aantrekkelijkheid en wervingskracht van de totale vestigingsregio.

75% van de cultuurnota slaat neer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Additioneel aan deze uitzonderlijke toedeling van middelen krijgen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht elk afzonderlijk het viervoudige bedrag van de bewoners van de provincie Friesland. Een provincie die zich laat voorstaan op een sterke culturele identiteit met navenante culturele dragers ( Oerol, etc.). De provincies Drenthe, Friesland en Groningen moeten het doen met een schamele 0.1 %, 1% en 4%. De trend over de afgelopen jaren laat zien dat de bedragen verder afnemen, ondanks ferme voornemens van bewindslieden hierin verandering aan te brengen.

VNO-NCW Noord wijst op het cruciale belang van goede culturele voorzieningen. Cultuur is een smeermiddel voor de economie. Culturele instellingen hebben een veel grotere betekenis voor de concurrentiepositie van een regio dan uit eerste waarneming blijkt. Het is een opvallende prestatie dat ondanks jarenlange kastijding en beknotting internationaal aansprekende initiatieven als Noorderlicht, Noorderzon, Noorderslag, NNT, Oerol, hebben overleefd. Krampachtig en reflexmatig rijksbeleid voedt en bevestigt ten onrechte het beeld dat culturele excellentie exclusief is voorbehouden aan het Hollandse gewesten. Noord-Nederland overvraagt allerminst wanneer zij de nationale overheid maant definitief afstand te nemen van bestendige gedragslijnen. Economie is teamwork. Dat geldt ook voor een vitale culturele infrastructuur.

Thema's

Partners