Geef Essent Milieu groen licht

1 Nov 2007

Haren, 2 november 2007 - VNO-NCW Noord roept de provincie Drenthe op de vergunningverlening van de nieuwe afvaloven van Essent Milieu te Wijster niet langer onnodig te vertragen. Juridisch en technisch zijn er geen bezwaren: Essent Milieu voldoet geheel aan de geldende wet- en regelgeving. Kortom, alle lichten kunnen op groen.

Het voornemen van het Drentse College van Gedeputeerde Staten (GS) om de vergunning af te wijzen stoelt op ondeugdelijke gronden. Het geldende bestemmingsplan staat de nieuwe afvaloven toe en de uitstoot blijft ruim binnen de normen. Bovendien wordt bij deze verantwoorde vorm van verwerking een goede bestemming gegeven aan afval in de vorm van elektriciteit, waarbij er aanmerkelijk minder CO2 uitstoot plaatsvindt dan bij fossiele brandstofcentrales. De VROM-inspectie heeft de provincie er recent op gewezen dat Essent Milieu met betrekking tot restwarmte ruim binnen de geldende Europese richtlijnen valt.  


Buiten het politieke verzet is er geen enkele formele grondslag meer om de vergunning te weigeren. De voorgenomen weigering van de vergunning kan worden uitgelegd als een bewuste obstructie van een ondernemersinitiatief. De onderneming wordt hiermee gedwongen naar de rechter te stappen, terwijl de provincie zijn verantwoordelijkheid willens en wetens probeert af te schuiven. Dit is niet alleen schadelijk voor ondernemerschap maar zeker ook voor het imago van Drenthe. Daarom dient het Drentse College van GS nu bestuurlijk leiderschap te tonen om de positie van betrouwbare overheid te waarborgen.

Thema's

Partners