VNO-NCW Noord richt de blik op het oosten

4 Dec 2007

Groningen, 4 december 2007 - VNO-NCW Noord organiseert haar jaarcongres op 6 december 2007 voor het eerst in de geschiedenis over de grens: in de Weser Ems Halle te Oldenburg. Dit is een logisch gevolg van het feit dat ondernemers in Noord-Nederland hun blik steeds vaker richten op het oosten. Eerder dit jaar werd in dat kader al het Verbund Niederländisch-Deutscher Unternehmen opgericht. VNO-NCW Noord beoogt met dit congres een nieuwe impuls te geven aan de business-relaties met onze oosterburen. Tegelijkertijd beantwoordt het congres aan de herpositionering van de regio binnen het nieuwe Europa.

Het jaarcongres van VNO-NCW Noord heeft de titel ‘speerpunten voor een regio zonder grenzen: Zukunftchancen in de Region Nordwest’. Het biedt een afwisselend programma met bijdragen uit zowel Duitsland als Nederland, die aangeven welke meerwaarde over grensoverschrijdende speerpunten als haveneconomie, watermanagement, energie en kennis voor beide zijden van de grens hebben.  

Sprekers zijn onder andere dr. Bernhard Brons (vorsitzender AG-Ems), Ir Ton Deekens (Witteveen en Bos), dipl.-Ing. Rolf Sutman (Stadtbaurat der Stadt Buxtehude), dipl.-Ing. Rolf Kaufmann (Senior Vice President BKB AG en Directeur BKB Delfzijl B.V.), Willy Hetkamp (voorzitter VNDU) en Axel Gerberding (Nederlands-Duitse Handelskamer). Het congres zal geopend worden door drs. Jacques Wallage (burgemeester van Groningen) en Dieter Frikke (Vorsitzender Centers of Competence). De afsluiting wordt verzorgd door Rita Schilling (Erste Bürgemeisterin Oldenburg) en Max van den Berg (Commissaris der Koningin Groningen). Laatstgenoemde heeft in zijn vorige functie als Europarlementariër steeds gehamerd op het belang van grensoverschrijdende samenwerking.  

Het jaarcongres van VNO-NCW Noord zal plaats hebben in de Weser Ems Halle in Oldenburg, waar tegelijkertijd de Nordwestmesse ‘Business Plus’ plaatsvindt. Deelnemers aan het congres worden in de gelegenheid gesteld om deze Noordduitse tegenhanger van de noordelijke promotiedagen te bezoeken. Ook zal de lezing van prof. dr. Lothar Späth, voormalig bestuursvoorzitter JENOPTIK AG en oud-vice-voorzitter van het CDU, bijgewoond worden. 

Partners