Regeling duurzame energie gooit kind met badwater weg

14 Feb 2008

VNO-NCW Noord is teleurgesteld over de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE). Door de gekozen opzet van de regeling zal het de positie van Noord-Nederland als duurzame energieregio niet versterken. Uit een schatting blijkt dat zeker 100 noordelijke bedrijven in problemen dreigen te komen nu de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) niet brengt wat de markt had verwacht.

De nieuwe regeling is een alternatief voor de door het vorige kabinet plotseling stopgezette subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Waar de MEP-regeling abrupt werd afgebroken vanwege het eigen succes, lijkt het erop dat de nieuwe regeling ontoereikend om welke investering in duurzame energie dan ook rendabel te maken. Daarmee wordt het kind met het badwater weggegooid. Het is begrijpelijk dat het kabinet een open einde-regeling wil voorkomen. Tegelijkertijd dient nu voorkomen te worden dat de andere kant wordt doorgeschoten.  

Noord-Nederland heeft zich in de afgelopen jaren stevig genesteld in de Europese voorhoede op het vlak van duurzame energie. Het huidige kabinet heeft aangegeven milieu en duurzame energie een absolute topprioriteit te geven. Daarom waren de verwachtingen ten aanzien van de stimuleringsregeling duurzame energie hoog gespannen. Tientallen bedrijven in het noorden hebben, met het oog op de toezegging van het kabinet dat er goede opvolgregeling zou komen voor de in 2006 plotseling stopgezette MEP regeling, voorinvesteringen gedaan die variëren van 10.000 euro tot enkele tonnen. Dat zijn de bedrijven die nu in de problemen komen, zowel in het mkb, het groot bedrijf als de agrarische sector.

VNO-NCW Noord doet een dringend beroep op de politiek om scherp naar de marktbewegingen te kijken en hier ook snel op in te spelen. Internationaal groeit de markt voor bio-energie enorm. In Duitsland, Frankrijk, Spanje en Denemarken zijn goede stimuleringsregelingen. In Nederland niet meer. Daarmee dreigt het level-playing-field voor Nederlandse bedrijven en Nederlandse innovatie te verdwijnen. Dit is zeker voor Noord-Nederland als (inter)nationale energieregio een ongewenst effect van een regeling met goede bedoelingen.

Thema's

Partners