Eerste tramlijn in Groningen mist effect

15 Feb 2008

De bereikbaarheid van de stad Groningen heeft nauwelijks baat bij de eerste lijn van de regiotram. De focus van het projectbureau regiotram is eenzijdig gericht op het tracé Hoofdstation Groningen – Zernike complex. Hierdoor zal de eerste lijn een puur binnenstedelijk karakter hebben en weinig bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid.

De toename in economische activiteiten, aantallen arbeidsplaatsen en aantallen studenten in de stad Groningen leidt tot een jaarlijkse groei van het autoverkeer van circa 4%. Het gevolg is een sterk afnemende bereikbaarheid van de stad, vooral veroorzaakt door de congestie op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dit vraagt volgens VNO-NCW Noord om een structurele oplossing van deze congestie aangevuld met alternatieven van hoogwaardig openbaar vervoer.

VNO-NCW Noord vraagt al jaren om een structurele oplossing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze lijkt aanstaande nu er vanuit de compensatie van de Zuiderzeelijn er extra gelden beschikbaar komen. Voorzien is dat dit zowel wordt besteed aan de Zuidelijke Ringweg als aan het hoogwaardige openbaar vervoersnetwerk in de regio Groningen-Assen. Een verbeterde doorstroming op de Zuidelijke Ringweg legt echter een extra druk op de toegankelijkheid van de stad.

De opzet van de eerste tramlijn in Groningen was dat “de eerste lijn raak moest zijn”. VNO-NCW Noord vindt dat de eerste tramlijn vooral moet bijdragen aan de bereikbaarheid. Dit betekent dat er intelligente verknopingen moeten worden gemaakt met de belangrijkste autoverkeerstromen. Het opwaarderen van bestaande OV-lijnen zou dan in een later stadium plaats kunnen vinden. 

Thema's

Partners