Waterschapsverkiezingen belangrijk voor het bedrijfsleven

18 Feb 2008

Waterschappen hebben invloed op het bedrijfsleven, maar bedrijven kunnen ook invloed uitoefenen op de waterschappen. Daarom is het van belang dat bedrijven bij de waterschapsverkiezingen in november 2008 stemmen op bedrijfsgezinde kandidaten.

VNO-NCW, MKB Nederland en VEMW hebben samen met regionale verenigingen de handen in één geslagen om goede bestuurders in het waterschap te krijgen. Bedrijven beseffen niet altijd het belang van het waterschap en dat ze zelf een stem hebben in de aansturing van het waterschap. Dat heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat bedrijven zich afzijdig houden van de selectie van bedrijfslevengezinde kandidaten voor het bestuur. Dat is onterecht. De belangen vragen actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven. Waterschappen heffen belasting en maken beleid dat het bedrijf direct raakt. Daarom willen organisaties zoals VNO-NCW dat ondernemers zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van waterschappen en zich inzetten voor bedrijfslevengezinde kandidaten.

Hoe heeft een bedrijf met een waterschap te maken?

-         Elk bedrijf betaalt verplichte zuiveringsheffing om de rioolzuivering te financieren. De opbrengst van deze heffing is met 1,3 miljard euro per jaar tot nu toe de belangrijkste inkomstenbron van de waterschappen. Bedrijven en instellingen brengen 30 % van deze heffing op.

-         Om een bepaald gebied droog te houden betaalt een bedrijf ook belasting aan het waterschap om gemalen en dijken te onderhouden.

-         Waterschappen zijn steeds meer betrokken bij natuurontwikkeling. Ook hiervoor wordt belasting geheven.

-         Als een bedrijf loost op het oppervlaktewater is er een vergunning nodig die door het waterschap verstrekt wordt. Dat geldt tot nu toe ook voor vergunningplichtige lozingen op het gemeentelijke riool. Een bedrijf moet onderhandelen met het waterschap over de vergunningsvoorwaarden.

-         Bij de uitbreiding van een bedrijf worden door het waterschap voorwaarden gesteld. Zo moet er vervangend water gegraven worden, of natuurcompensatie plaatsvinden.

-         Bij onttrekking van grondwater voor productieprocessen is een vergunning van de provincie nodig. Volgens het wetsvoorstel voor de Waterwet vallen onttrekkingen vergunningen onder de 500.000 kuub per jaar in de toekomst onder het waterschap. Deze vergunning is vaak aan voorwaarden gebonden.

-         Waterschappen krijgen een steeds grotere stem in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, en daardoor ook op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het soort bedrijven.

-         Waterschappen zijn ook een belangrijke opdrachtgever voor het bedrijfsleven.

Wat kunt u doen?

Van belang is ondernemers zich bewust zijn van het belang van een kundig bestuur van het waterschap. Mocht u zelf affiniteit hebben met water en waterschappen en in de gelegenheid zijn hier bestuurswerk voor te verrichten, dan kunt u contact opnemen met Akke Groenewoud van VNO-NCW Noord (06 – 21882871)

Thema's

Partners