Symposium: Hoe gaan we voortaan om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen?

26 Feb 2008

Het Drents Architectuur Centrum organiseert op 12 maart in samenwerking met VNO-NCW Noord en de gemeente Emmen en de provincie Drenthe een symposium over ontwikkeling en beheer van de kwaliteit van bedrijventerreinen.

De discussie over de uitstraling van bedrijventerreinen wordt op dit moment in alle hevigheid gevoerd. Het creëren van nieuwe bedrijventerreinen is een politiek gevoelig onderwerp geworden sinds de oproep van de Minister van VROM tegen de verrommeling van Nederland. Wat in deze discussies tot op heden nagenoeg vergeten wordt, is de positie van de markt. Voor wie wordt het bedrijventerrein ontwikkeld en wat zijn de specifieke wensen? Welke eisen kan en mag je stellen aan bedrijven die zich willen vestigen op een terrein en wat kan/mag je verwachten van betrokken overheden? Welke additionele vragen zijn te beantwoorden vanuit het publieke belang de kwaliteit van de leefomgeving scherper te bewaken?

Programma

09.00 uur: Ontvangst

09.45 uur: Welkom door Ton Sleeking, wethouder RO gemeente Emmen

Opening van het symposium door de dagvoorzitter Hans Haerkens, bestuurslid Drents Architectuur Centrum en algemeen secretaris VNO-NCW Noord

10.00 uur: ‘Van bedrijvenpark naar werklandschap’ Stef van der Gaag, managing partner KOW-groep en auteur Vademecum Bedrijventerreinen

“Intelligente bedrijventerreinen in Drenthe”

Wim Klok, vm. directeur GTI en coördinator werkgroep Drentse Bedrijvenlocaties

• Pauze •


‘Duurzaam kwaliteitsbeheer bij de ruimtelijke ontwikkeling van bedrijventerreinen’

Han Wiendels, parkmanager bedrijventerreinen Emmen


Interactie
van de inleiders met de aanwezigen


12.30 uur: Drentse koffietafel


13.30 uur: Forumdiscussie ’de Overheid aan zet’

Provinciale en gemeentelijke bestuurders spreken zich uit over hun rol bij het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen

Panel:

Anneke Haarsma, gedeputeerde van de provincie Drenthe

Ton Sleeking, wethouder gemeente Emmen

Geert Braam, wethouder gemeente Coevorden

Wietze van der Zwaag, wethouder gemeente Hoogeveen


14.15 uur: Excursie naar bedrijvenparken Emmen

15.30 uur: Einde programma symposium


aanmelden kan via info@drentsarchitectuurcentrum.nl

Partners