Terugtrekkende Rijksoverheid is inconsequent

7 Mrt 2008

Na het aangekondigde vertrek van de SIOD uit Groningen en het bericht dat de arbeidsinspectie vijf van de zes regiokantoren wil sluiten, heeft nu ook de Voedel en Waren Autoriteit aangekondigd vijf regiokantoren te sluiten voor een vestiging in het midden van het land. Daardoor zal de vestiging in Groningen sluiten.

VNO-NCW Noord constateert dat de rijksoverheid geleidelijk steeds meer rijksdiensten uit de regio terugtrekt en zich concentreert in de randstad. Dit is tegenstrijdig met het huidige kabinetsbeleid waarin men decentraal invulling wil geven aan arbeidsmarktbeleid door partijen regionaal te binden. 

De aanwezigheid van publieke dienstverleners in de regio is essentieel. De nabijheid van een organisatie als de arbeidsinspectie in de regio is nuttig voor elk bedrijf dat van doen heeft met een toezichthoudende overheid. Zeker waar het gaat om informatievoorziening, afstemming en controlebezoeken. Ook voor de SIOD geldt dat het een specifieke platformfunctie heeft. Door deze op afstand te plaatsen raakt het ver verwijderd van de regionale aspecten van bijvoorbeeld de WIA. Daarmee dreigt een ver van mijn bed show, waarbij de feeling met de regionale werkelijkheid ontbreekt. 

VNO-NCW Noord is van mening dat de trek naar het westen niet behoeft te worden aangemoedigd door de rijksoverheid. Juist laatstgenoemde dient zich bewust te zijn dat vooral arbeidsmarktbeleid een regionale dimensie heeft die zich niet voetstoots vanuit een ivoren nationale toren laat sturen. Niet alleen regionale nuances gaan hiermee verloren, ook het alert inspelen op relevante ontwikkelingen in een grensregio vertalen zich slecht met nationale reflexen. Door de voorgestelde keuze van de rijksoverheid wordt het kind met het badwater weggegooid.

Bovendien worden de diensten nu geconcentreerd in een gebied met verkeerscongestie en ruimtegebrek. Daarmee gaat veel efficiency verloren. Volgens VNO-NCW Noord zal kritisch gekeken moeten worden naar de plaatsgebondenheid van rijksdiensten. In 2002 publiceerde VNO-NCW Noord al een rapport waarin werd voorgerekend hoeveel bedrijven konden besparen wanneer ze zich in Noord-Nederland zouden vestigen. Een vergelijkbare rekenexercitie is voor diensten van de rijksoverheid het overwegen waard.

Thema's

Partners