Het alternatieve pakket komt Noord-Nederland toe

19 Mrt 2008

VNO-NCW Noord is tevreden dat met het alternatieve pakket er eindelijk duidelijkheid en zekerheid is gekomen voor Noord-Nederland. De regio is veel te lang gegijzeld door de trage politieke raderen. De schop moet nu in overleg met marktpartijen zo snel mogelijk de grond in om de investeringen om te zetten in een impuls voor Noord-Nederland.

De investeringen in Groningen, Leeuwarden en Assen moeten wat VNO-NCW Noord betreft met voorrang gedaan worden. Wel is het zorgwekkend dat het Eemsmondgebied als hardgroeiende economische kernzone vergeten lijkt te zijn.

Nu in korte tijd forse investeringen worden gedaan en grote projecten van de grond getrokken worden, is veel professionaliteit vereist bij het bewaken van de projectvoorstellen en voldoende vakkundigheid bij de uitvoering. Bij de invulling van het ruimtelijk-economisch pakket zal vooral ingezet moeten worden op gebiedsontwikkeling, innovatief aanbesteden en geïntegreerde contracten. Hierbij moeten marktpartijen leidend zijn en de overheden faciliterend.

Het alternatieve pakket is additioneel ten opzichte van regulier beleid en in de komende jaren zal dan ook voorkomen moeten worden dat sigaren uit eigen doos worden gepresenteerd. Noord-Nederland houdt recht op een evenredig deel van de reguliere investeringen die in Nederland gedaan worden. 
VNO-NCW Noord ziet in de lijn Groningen-Heerenveen een strategische investering om op termijn de Zuiderzeelijn alsnog tot stand te brengen: het tracé van de hogesnelheidsverbinding wordt voor driekwart aangelegd. Het wachten is op een kabinet met voldoende visie om de klus af te maken.

Thema's

Partners