Plannen voor nieuw Zaailand en bouw Fries Museum moeten doorgaan

2 Apr 2008

VNO-NCW Noord heeft de afgelopen dagen de gemeenteraadsleden van Leeuwarden laten weten onverkort achter het Masterplan voor de ontwikkeling van het Zaailand te staan. De relevantie van het eerder genomen besluit blijft van kracht.

De basis van de besluitvorming van destijds is dezelfde en de argumenten waarmee het besluit is genomen zijn nog steeds actueel.  Als Leeuwarden het momentum om een schaalsprong te maken verliest, is dat spelen met vuur gegeven de grote complexiteit van en het grote aantal partners betrokken bij deze ontwikkeling.

In 2005 en 2006 heeft VNO-NCW Noord zich reeds uitgesproken over de wenselijkheid van een transformatie van het Zaailand. Nieuwbouw van het Fries Museum is niet alleen nodig uit cultureel oogpunt, maar maakt ook Leeuwarden en Noord Nederland economisch aantrekkelijker. VNO-NCW Noord bepleit daarom een snelle uitvoering van het Masterplan. VNO-NCW Noord ziet de potentie van Leeuwarden en juicht de ambitie die daar bij hoort toe. De raadsleden is verzocht de optiek van ondernemend Leeuwarden en de brede ondernemersvertegenwoordiging van Friesland mee te wegen in hun besluitvorming nu er een nieuw voorstel voorligt.

De nieuwbouw van het Fries Museum staat niet op zichzelf. Zij vormt een onlosmakelijk deel van de hoogst noodzakelijke revitalisering van de binnenstad van Leeuwarden. Wél  is het nieuwe Fries Museum de bepalende factor om het winderige Zaailand te transformeren tot de intieme huiskamer van Friesland. Een nieuw centrum waar cultuur en economie samensmelten. Leeuwarden staat aan de vooravond van de grote sprong voorwaarts. Het noordelijke bedrijfsleven, meer in het bijzonder de Friese ondernemersgemeenschap, is zich ervan bewust dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat samengaat met een vitale culturele scene.

Appelleren aan een (inter)nationaal publiek met spannende tentoonstellingen legt een steviger economisch fundament onder de structuur van de hoofdstad. Een revival van Leeuwarden is hard nodig om de concurrentie met omliggende regio’s niet te verliezen. De verhuizing van het Fries Museum naar het Zaailand en aanpalende ontwikkeling past bij een eigentijdse zelfbewuste stad, die zelfverzekerd timmert aan haar toekomst.

Thema's

Partners