Niet meer zand in de raderen

13 Apr 2008

VNO-NCW Noord maakt zich ernstige zorgen over de beschikbaarheid van beton- en metselzand in Drenthe. Daardoor dreigen stagnatie in bouwprojecten en leveringsproblemen voor de zandverwerkende industrie. Dit alles wordt veroorzaakt door het verzet van Staatsbosbeheer tegen de zandwinning in het Gasselterveld.

Na een langdurig proces waarbij alle belanghebbenden hun inbreng hebben gekregen en gegeven is door de Provincie Drenthe, met instemming van de gemeente Aa en Hunze en de Rijksoverheid, vergunning verleend voor verdere ontgronding in het Gasselterveld. Maar grondeigenaar Staatsbosbeheer heeft desondanks aangegeven de zandwinning zoveel mogelijk te willen tegengaan en de procedures zo lang mogelijk te rekken.

VNO-NCW Noord roept de provincie op om haar verantwoordelijkheid te nemen en alvast te beginnen door de EHS aanwijzing van het betreffende gebied te wijzigen. Dit past bij de nieuwe bestemming en status van het gebied en draagt tevens bij aan een soepel procedureverloop.

VNO-NCW Noord vindt het maatschappelijk niet uit te leggen dat een verzelfstandigd overheidsorgaan een politiek breed gedragen besluit dwarsboomt. Daarom roept VNO-NCW Noord Staatsbosbeheer op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en haar verzet tegen de zandwinning direct te staken. 

Thema's

Partners