Jaarcongres 2008: Gummen en opnieuw lijnen trekken

30 Okt 2008

VNO-NCW Noord organiseert op 6 november a.s. het Jaarcongres met als thema 'gummen en opnieuw lijnen trekken: bestuurlijke vernieuwing in Noord-Nederland'. In De Lawei te Drachten stal uitgebreid stilgestaan worden bij de vraag: Waarom blijven noodzakelijke hervormingen om de overheid slagvaardiger en efficiënter te maken vaak steken in goede bedoelingen?

Op dit moment wordt zowel vanuit Groningen als vanuit Friesland aangedrongen op nieuwe gemeentelijke structuren. In Drenthe dateert de laatste gemeentelijke herindeling van 10 jaar geleden. In de tussentijd is de hoeveelheid rijksbeleid dat een regionale vertaling krijgt alleen maar omvangrijker, gedetailleerder en intensiever geworden. Waarom blijven noodzakelijke hervormingen om de overheid slagvaardiger en efficiënter te maken vaak steken in goede bedoelingen?

Ondanks alle retoriek wordt de regeldruk niet minder, blijft de overmatige nadruk op nieuw beleid dominant en wordt de uitvoering van beleid stiefmoederlijk behandeld. Wegkijken en voor zich uitschuiven heeft een steeds hogere maatschappelijke en economische prijs. VNO-NCW Noord dringt aan op actie.

De kwaliteit van het openbaar bestuur is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Een goed openbaar bestuur is open, doorzichtig, efficiënt en kan effectief inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom zorgwekkend dat ondernemers, waar er in het verleden terughoudendheid of tevredenheid was, zich nu vaak kritisch uitspreken over de werkwijze en prestaties van de Nederlandse overheid. Democratische besluitvorming is van nature een enigszins traag en complex proces. Dit kan niet verhullen dat het politieke- en bestuurs-systeem in Nederland enerzijds en de maatschappelijke verwachtingen en ontwikkelingen anderzijds steeds verder uit elkaar gaan lopen.

De voornaamste klachten van ondernemers richten zich op de trage besluitvorming, de brij aan regels en het aantal overheidslagen. Alleen al in Friesland, een provincie met 31 gemeenten en zo'n 600.000 bewoners, bestaan er meer dan 150 verschillende samenwerkingsverbanden. Het schort in de aansluiting tussen beleid en uitvoering. Daar waar deze overheidslagen elkaar ontmoeten gaat het mis. De overheid weet vaak niet wie waarvoor verantwoordelijk is en kennis is te versnipperd. Ook de beschikbare professionaliteit legt een wissel op de gewenste performance.

Het publieke debat over bestuurlijke vernieuwing is te belangrijk om alleen over te laten aan de dames en heren politici. VNO-NCW Noord roept met haar jaarcongres ‘Gummen en lijnen trekken’ haar diverse ondernemende achterban op, van zich te doen spreken.

Programma

14.00 uur ontvangst

15.00 uur welkom door Bert van der Haar, vice voorzitter VNO-NCW Noord

15.10 uur ‘sterke gemeenten voor de toekomst’, Hans Engels hoogleraar gemeenterecht / gemeentekunde; Thorbecke leerstoel Universiteit Leiden

15.30 uur ‘de spanning tussen markt en overheid’, Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta; bestuurslid VNO-NCW Groningen; lid dagelijks bestuur KvK Noord-Nederland

15.50 uur ‘eerst de visie, dan de schaal’, Rien Fraanje; senior consultant bij Berenschot Openbaar Bestuur

16.10 uur pauze

16.30 uur forumdiscussie met vertegenwoordigers uit de noordelijke politiek:
Gerrit Krol voorzitter van Vereniging Friese Gemeenten en wethouder Leeuwarden
Marco Out burgemeester Borger - Odoorn
Janny Vlietstra burgemeester Winschoten

forumdiscussie met vertegenwoordigers uit de markt:
Jaap Borg Borg infra / Hoogezand
Durk van Tuinen Frisia Zout / Harlingen
Alfred Welink Distrivers / Hoogeveen-Emmen

De leden en gasten van VNO-NCW Noord worden eveneens uitgenodigd te reageren op hetgeen wordt besproken.

17.30 uur afsluiting door Bert van der Haar, vice voorzitter VNO-NCW Noord

Locatie:
Schouwburg De Lawei te Drachten

Aanmelding

Graag zien we uw aanmelding voor ons Jaarcongres tegemoet door in te loggen met uw ledenaccount. Klik hier om u aan te melden. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Verhinderd?

Bent u na aanmelding toch onverhoopt verhinderd? Wij stellen het erg op prijs wanneer u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Dit kan ook via de website of per e-mail (c.wassens@vno-ncwnoord.nl).

Wij hopen u op 6 november 2008 te mogen verwelkomen in Schouwburg De Lawei te Drachten!

Partners