Regeling werktijdverkorting

1 Dec 2008

VNO-NCW heeft de afgelopen dagen met het kabinet gewerkt aan een regeling voor werktijdverkorting (WTV) voor bedrijven die de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. De regeling werktijdverkorting is een tijdelijke regeling. Bedrijven kunnen tot 1 januari aanvraag indienen. Maar de regeling stopt zodra het aantal van 20.000 werknemers (FTE's) is bereikt.

Bedrijven die gebruik willen maken van de bijzondere regeling werktijdverkorting,  kunnen het formulier dat hiervoor ingevuld moet worden, downloaden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit formulier is vanaf heden beschikbaar.

Bij het formulier hoort tevens een toelichting over de wijze waarop u dit in moet vullen en een overzicht van de bijlagen en verklaringen die u bij uw aanvraag toe moet voegen.

De bijzondere regeling werktijdverkorting is op zondagochtend 30 november 2008 00.00 uur ingegaan. Pas sinds dat moment kunt u uw aanvraag indienen. Aanvragen die eerder zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. U moet uw aanvraag indienen per post of afgeven bij het ministerie van SZW (Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag)

 De binnengekomen aanvragen worden per dag beoordeeld. Het precieze tijdstip waarop de aanvraag binnenkomt is daarbij niet van belang. Op de dag dat de grens van 20.000 fte's wordt bereikt, beslist een notaris door loting welke aanvragen in behandeling worden genomen.

Voor vragen over de regeling, het beleid en de procedure, kunt u contact opnemen met het Klantencentrum van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het telefoonnummer is: 088 898 20 08. Dit telefoonnummer is dit weekend bereikbaar: vrijdag 28 november tot 20.00 uur, zaterdag 29 november van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 30 november van 10.00 tot 17.00 uur. Daarna is het KCC voor op doordeweekse dagen dagelijks open van 8.00 tot 20.00 uur.

Het ministerie van SZW zal binnenkort op haar website ook een aantal veelgestelde vragen en antwoorden opnemen. Graag bevelen wij deze ook in uw aandacht aan.

De minister richt ook mobiliteitscentra in, om werknemers die met ontslag worden bedreigd tijdig aan een andere baan kunnen helpen. De WTV en de mobiliteitscentra maken deel uit van een breder stimuleringspakket waarover VNO-NCW met het kabinet heeft overlegd. Een daarvan is de mogelijkheid voor vervroegde afschrijving. Zodra de details van dit pakket bekend zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Thema's

Partners