Bert van der Haar nieuwe voorzitter VNO-NCW Noord

4 Dec 2008

VNO-NCW Noord heeft met ingang van 4 december een nieuwe voorzitter. Bert van der Haar is door de Algemene Ledenvergadering gekozen tot voorzitter VNO-NCW Noord. Hij neemt de voorzittershamer over van Louwe Dijkema.

Bert van der Haar geeft succesvol leiding aan !pet Hoogeveen; een veelzijdig bedrijf dat in 2007 haar 150-jarig bestaan vierde en bij die gelegenheid het praedicaat hofleverancier verwierf. !pet Hoogeveen telt 150 medewerkers. Bert van der Haar is tevens uitgever van de Hoogeveensche Courant sinds 1857.   

Bert van der Haar is op vele fronten bovengemiddeld actief in het maatschappelijke leven. In de wereld van het georganiseerde bedrijfsleven (branche, koepel en regio), de kunsten, sport en meer recent zijn bijdrage aan ontwikkelingsprojecten in Afrika, geeft hij blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin. Hij is bij uitstek een ondernemer die voordat maatschappelijk ondernemen werd ‘uitgevonden’, het al vele jaren in woord en daad praktiseerde. De grotere lijst van functies en nevenfuncties bewijst zijn brede belangstelling.

Louwe Dijkema was gedurende 4 jaar voorzitter van VNO-NCW Noord. Als directeur-eigenaar van Koninklijke Van Gorcum BV te Assen begon zijn voorzitterschap 1 januari 2005. Vanuit deze functie was hij onder andere vice voorzitter van de SER Noord-Nederland en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. 

Partners