Afscheid Hans Haerkens

13 Dec 2008

Hans Haerkens verruilde zijn post als algemeen secretaris van VNO-NCW Noord voor een functie bij de landelijke organisatie VNO-NCW. Hij is daar lobbyist op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening.

In deze functie zal hij coördinator zijn bij ruimtelijk-economische vraagstukken van nationaal belang. Het zijn beleidsterreinen waarop Haerkens ook als voorman van VNO-NCW Noord al zeer actief was. Hij vervult deze functie in wisselwerking met regionale en (inter)nationale partners. Juist de verbindingen met de regio’s zijn cruciaal voor een effectieve nationale lobby. 

Hans Haerkens (50) is zijn carrière 16 jaar geleden begonnen als secretaris VNO Noord-Nederland. Na de fusie met NCW Noord (1995) werd hij algemeen secretaris VNO-NCW Noord-Nederland.  In deze rol heeft hij de belangen van ondernemend Noord-Nederland op uiteenlopende terreinen behartigd. De afgelopen jaren trad hij prominent op de voorgrond als campagneleider van het actiecomité 'Hier trekken we de lijn' dat tot eind 2007 gestreden heeft voor de Zuiderzeelijn. Vanuit die rol werd hij door RTV Noord genomineerd voor de titel Groninger van het Jaar 2007. 

Partners