Overheden geven gehoor aan oproep bekorten betalingstermijnen

29 Jan 2009

In navolging van Hoogezand-Sappemeer en Leeuwarden hebben ook Menaldumadeel, Kollumerland Meppel en Groningen toegezegd hun betalingstermijnen te bekorten. Hiermee geven de gemeenten gehoor aan de oproep van VNO-NCW Noord.

VNO-NCW Noord heeft eind januari de noordelijke gemeente- en provinciebesturen opgeroepen hun betalingstermijnen te bekorten. Vanwege de economische crisis krijgen veel bedrijven problemen met hun liquiditeit en daarom is het van belang dat facturen zo snel mogelijk betaald worden. VNO-NCW Noord heeft alle colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in Noord-Nederland per brief gewezen op hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever in deze.

VNO-NCW Noord ontvangt regelmatig meldingen van ondernemers die te maken hebben met overheidsorganen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschrijden. Daarom is een oproep gedaan aan de noordelijke overheden om te inventariseren welke betalingstermijnen binnen hun organisatie gangbaar zijn. Hierbij is de bestuurders gevraagd deze termijnen zoveel mogelijk te bekorten.  

De volgende overheden hebben toegezegd zich in te spannen om hun betalingstermijnen te bekorten:
- gemeente Groningen
- gemeente Hoogezand-Sappemeer
- gemeente Kollumerland
- gemeente Leeuwarden
- gemeente Menaldumadeel
- gemeente Meppel
- gemeente Wûnseradiel
- provincie Groningen
- waterschap Hunze en Aa's

VNO-NCW Noord heeft goede hoop dat nog meer noordelijke overheden dit voorbeeld zullen volgen.

Begin januari heeft VNO-NCW Noord de website www.meldpuntkredietcrisis.nl geopend om te inventariseren tegen welke problemen ondernemers aanlopen als gevolg van de kredietcrisis. Uit de tientallen reacties blijkt dat veel bedrijven enerzijds te maken hebben met een teruglopend aantal klanten en anderzijds ervaren dat het verkrijgen van kredieten moeilijker is geworden. Op basis van de voorbeelden uit de praktijk zoekt VNO-NCW Noord naar manieren om de knelpunten zoveel mogelijk op te lossen.

Partners