Vliegende brigade bezoekt bedrijven om ontslagen te voorkomen

Vliegende brigade bezoekt bedrijven om ontslagen te voorkomen 20 Apr 2009

Het Mobiliteitscentrum Fryslân zet vliegende brigades in om ontslagen bij bedrijven te voorkomen. Ondernemingen die aangeven dat zij kampen met overtollig personeel, worden bezocht door specialisten die de situatie in kaart brengen en kijken naar alternatieve manieren om werknemers in te zetten.

De vliegende brigade is een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen: UWV, Provincie Fryslân, VNO-NCW Noord, CNV, Randstad en AB Fryslân.

Bedrijven kunnen contact opnemen met het mobiliteitscentrum in Leeuwarden waarna medewerkers van zowel het UWV als één van de marktpartijen langskomen om de situatie in kaart te brengen. De vervolgstappen worden vervolgens op maat gemaakt, zoals het uitlenen van werknemers aan andere bedrijven, detachering, deeltijdwerkloosheid of het verzorgen van extra scholing. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke bronnen van financiering.

De vliegende brigade fungeert als vooruitgeschoven post van het Mobiliteitscentrum Fryslân, dat is opgericht om de effecten van de economische crisis op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. Door het economische tij dreigt het aantal ontslagen in de komende periode fors toe te nemen, terwijl de arbeidsmarkt op iets langere termijn juist steeds krapper wordt. Doordat de specialisten de bedrijven in een vroeg stadium bezoeken, kan ontslag van tijdelijk overtollig personeel – wat leidt tot grotere afstand tot de arbeidsmarkt - voorkomen worden. Daarmee blijft vakmanschap voor het bedrijf of de branche behouden. Door het mobiliteitscentrum te positioneren als een servicecentrum voor bedrijven hopen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden.

Contactgegevens Mobiliteitscentrum FryslânPostbus 2200
8901 JE Leeuwarden
Telefoon (058) 751 92 67
Fax (058) 751 92 61

Bezoekadres:
Tesselschadestraat 33-55
8913 HA Leeuwarden
mobiliteitscentrumfriesland@uwv.nl

Thema's

Partners