Met een Noordgang ondernemen

Met een Noordgang ondernemen 4 Mei 2009

VNO-NCW Noord start met Noordgangen: kleinschalige groepen ondernemers die 6 keer per jaar bijeen komen om onderwerpen van gemeenschappelijke interesses diepgaand te bespreken. De leden bepalen zelf de onderwerpen die besproken worden.

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van 1400 persoonlijke leden. Om naast het leggen van nieuwe contacten ook de mogelijkheid tot kennis en ervaringsuitwisseling te vergroten, gaat VNO-NCW Noord van start met Noordgangen.

Diepgang

Noordgangen zijn kleinschalige groepen ondernemers die 6 keer per jaar bijeen komen om onderwerpen van gemeenschappelijke interesses diepgaand te bespreken. De leden bepalen zelf de onderwerpen die besproken worden.  Ook kunnen sprekers van buiten uitgenodigd worden. Door de uitwisseling van kennis en ervaring en het klankborden, worden nieuwe inzichten verworven. Een Noordgang zorgt voor verbreding en verdieping.

Kleinschalig
De maximale groepsgrootte per Noordgang is 25 personen, met een vaste samenstelling. De groepen worden per regio samengesteld, waarbij voor een goede spreiding in heel Noord-Nederland gezorgd wordt. Er is dus altijd een Noordgang in uw omgeving te vinden.

Clubgevoel
In een Noordgang leert u andere leden beter kennen. Door mee te doen in een Noordgang maakt u niet alleen deel uit van een groep ondernemers, maar ervaart u ook alle aspecten van de vereniging VNO-NCW Noord. Actuele onderwerpen worden besproken, ervaringen uit de dagelijkse praktijk worden uitgewisseld en nieuwe contacten worden opgedaan. Het nuttige wordt met het aangename verenigd.

Betrokken
Door deel te nemen aan een Noordgang, geeft u actief invulling aan het lidmaatschap van VNO-NCW Noord. Bovendien kunnen onderwerpen die in een Noordgang geagendeerd worden, als voeding dienen voor de belangenbehartiging door VNO-NCW Noord.

Digitaal
Iedere Noordgang krijgt de beschikking over een eigen afgesloten digitale platform, waar ook buiten de bijeenkomsten om aan uitwisseling gedaan kan worden.

Voorwaarden
Deelname aan een Noordgang is gratis. Alleen kosten die gemaakt worden, zoals dinerkosten, worden door de leden zelf betaald. Betrokkenheid is essentieel. Voor het goed functioneren van een Noordgang is het van belang dat leden minimaal vier van de zes bijeenkomsten bijwonen.

Deelnemen
Heeft u interesse om deel te nemen aan een Noordgang? Stuur dan een bericht naar  noordgang@vno-ncwnoord.nl. Binnenkort gaat in elke provincie een pilot-Noordgang van start. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de regionale spreiding van de deelnemers zal het aantal Noordgangen uitgebreid worden. Wij streven ernaar om uiteindelijk iedereen die zich aanmeldt, in te delen bij een Noordgang.

Partners