VNO-NCW Friesland content met advies Boarnsterhim

VNO-NCW Friesland content met advies Boarnsterhim 11 Sep 2009

VNO-NCW Friesland staat achter de conclusie dat de gemeente Boarnsterhim verdeeld moet worden over de drie grotere gemeentes Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Het onderzoek bevestigt dat kleine gemeentes te weinig bestuurlijke slagkracht, capaciteit en deskundigheid hebben om de door de omgeving gevraagde opgaven en ambities te realiseren.

De onderzoeksresultaten van bureau WagenaarHoes zijn volgens VNO-NCW confronterend, maar komen niet onverwacht. Gemeentes die nooit een eenheid zijn geweest en waarvan de inwoners meer op andere gemeentes zijn georiënteerd, moeten niet krampachtig vasthouden aan de vaste gemeentegrenzen, maar logische en rationele keuzes maken. Dit geldt niet alleen voor Boarnsterhim, maar voor alle kleine gemeentes in Friesland. Het gaat om keuzes die passen bij de sociale, economische en culturele oriëntatie binnen de gemeente.

VNO-NCW Friesland pleit voor een beperkt aantal gemeentes met steden als Sneek en Drachten als regionaal centrum. Bij de gemeente Boarnsterhim, ontbrak een dergelijke kern. Het vormen van grote plattelandsgemeenten zonder centrumplaats, zoals bijvoorbeeld de IJsselmeer kustgemeenten, is dan ook geen alternatief.

Complimenten gaan uit naar het college van B&W in Boarnsterhim, dat de toekomst realistisch benadert. Zoals burgemeester Ton Baas aangaf zal de feitelijke opheffing van Boarnsterhim drie tot vier jaar duren. Van belang hierbij is het bewaken van de voortgang, ondanks de nakende artikel 12-status van de gemeente, die eerst de financiële tekorten van €35 miljoen weg dient te werken.

Volgens VNO-NCW Friesland laat de situatie in Boarnsterhim het nut en de noodzaak zien dat Friesland in de breedte tot herindeling dient te komen. Wij pleiten hierbij nadrukkelijk voor begeleiding en regie van dit proces door het college van Gedeputeerde Staten.

Partners