Onbegrip over betalingsbeleid Noordenveld

Noordenveld 11 Dec 2009

Betrokken ondernemers hebben reeds een advocaat ingeschakeld. Hij spreekt van onbehoorlijk bestuur en arrogantie van de macht. Als bedrijven geen keus maken, hanteert de gemeente per 1 januari 2010 een standaard betalingstermijn van tenminste 60 dagen na factuurdatum. VNO-NCW Noord heeft de raad met klem verzocht van het voorgestelde betalingsbeleid af te zien.

Verschillende keren heeft VNO-NCW Noord zich tot gemeenten, provincies en Rijksdiensten gewend met het verzoek betalingstermijnen zo kort mogelijk te houden, om aldus een bijdrage te leveren aan het gezond houden van het liquiditeitspositie van bedrijven.
 
Diverse gemeenten in het Noorden hebben positief op onze oproepen gereageerd en hebben ons laten weten hoe zij er in de praktijk mee omgaan. Zo blijkt dat de gemeente Winschoten met een standaard betaling binnen 10 dagen het best scoort. De gemeente Noordenveld zou met voorgenomen standaard betaling na 60 dagen volledig uit de pas lopen.

Wettelijke termijn
De gemeente Noordenveld geeft er bovendien aldus blijk van geen boodschap te hebben aan de moeilijke omstandigheden waarin veel bedrijven zich bevinden als gevolg van de recessie. Een zeer slecht signaal naar het bedrijfsleven. Bovendien is de wettelijk vastgestelde betalingstermijn 30 dagen.
 
VNO-NCW Noord staat niet alleen in het pleidooi voor zo kort mogelijke betalingstermijnen door de overheid. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen, ingediend door Kamerlid Van der Ham, waarin de Minister van BZK wordt verzocht in overleg te treden met provincies en gemeenten om afspraken te maken die er toe leiden dat bedrijven in het vervolg binnen 30 dagen worden betaald.

Thema's

Partners