Als u zaken doet met de overheid...

Nieuws Als u zaken doet met de overheid... 8 Jan 2010

Bedrijven die vanaf 2010 producten en diensten aan de overheden (willen) leveren, moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria. Bedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen zich gratis presenteren op www.marktplaatsduurzaaminkopen.nl. Overheidsinkopers raadplegen deze website bij inkoop en aanbesteding. Download de brochure over dit onderwerp onder http://www.vno-ncwnoord.nl/publicaties/brochures.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het goede voorbeeld: de Rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Andere overheden, zoals gemeenten, 75%; provincies en waterschappen streven naar tenminste 50%. Dat betekent dat bedrijven die producten of diensten aan de overheid (willen) leveren, zich moeten voorbereiden.

In de brochure 'Duurzaam inkoopbeleid van de overheid' vindt u de belangrijkste informatie over het duurzame inkoopbeleid van de overheid.

Partners