Innovatiebox als stimulans voor ondernemers

van der most 26 Jan 2010

Staatssecretaris de Jager wil dat Nederland aantrekkelijk blijft voor ondernemingen met innovatieve activiteiten. Daarom verruimt hij binnen het belastingplan 2010 de octrooibox en doopt deze om tot innovatiebox. De regeling is mede dankzij het DGA platform van VNO-NCW tot stand gekomen.

Binnen de innovatiebox wordt de winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling tegen vijf in plaats van tien procent belast. Ook worden de plafonds in de regeling geschrapt. Voortaan vallen alle winsten behaald met innovatieve activiteiten onder het lage tarief. In de situatie van 2009 is het lage tarief alleen mogelijk bij winsten tot 400.000 euro. Dit maakt de box aantrekkelijk voor software en bedrijfsgeheimen.

Daarnaast worden verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5 procent in plaats van het verlaagde tarief. Kijk voor meer informatie over de innovatiebox op www.minfin.nl bij Belastingplan 2010 paragraaf 2.5.

VNO-NCW Noord organiseert op 9 maart aanstaande een bijeenkomst voor DGA’s in het Hof van Saksen in het Drentse Nooitgedacht, waarbij een toelichting zal worden gegeven op de innovatiebox. Ook andere kwesties waar het DGA platform voor lobbyt komen aan bod, zoals de herziening van het ontslagrecht. Hiervoor heeft Henny van der Most een plan gelanceerd dat hij graag wil bespreken met de DGA leden van VNO-NCW Noord.

Thema's

Partners