Drie verkiezingsdebatten in Friesland

Drie verkiezingsdebatten in Friesland 9 Feb 2010

De debatavonden vinden plaats op:
Donderdag 11 februari in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum.
Donderdag 18 februari in de praktijkschool van Liudger en Singelland, Ring 4-6, Drachten.
Dinsdag 2 maart in theater Romein, Bagijnestraat 59, Leeuwarden.

De avonden beginnen met een prikkelende inleiding van verslaggevers over de gemeentepolitiek van respectievelijk Dongeradeel, Smallingerland en Leeuwarden.

Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie.

Aanvang 20.00 uur

Inwoners van de gemeenten worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen én in discussie te gaan met de lijsttrekkers van de politieke partijen. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, zorgsinstellingen en de eigen politieke achterban worden uitgenodigd om hun standpunten naar voren te brengen.

Iedere aanwezige mag vragen stellen. Wie nu al vragen heeft, kan ze mailen naar verkiezingen@lc.nl 

Het debat in Dokkum staat onder leiding van René Koster van Omrop Fryslân en LC-verslaggever Wiebe Pennewaard.

Het debat in Drachten staat onder leiding van Dirk Baron van Omrop Fryslân en LC-verslaggever Atze Jan de Vries

Het debat in Leeuwarden staat onder leiding van Andries Bakker van Omrop Fryslân en LC-verslaggever Asing Walthaus

Thema's

Partners