Voorlichting over derde tender Waddenfonds

Voorlichting over derde tender Waddenfonds 11 Feb 2010

Vrijdag 19 februari aanstaande vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de openstelling van de derde tender Waddenfonds: van 9.00-11.00 uur in hotel Ekamper te Oosteinde. Projectvoorstellen met een economische inslag binnen het Waddenfonds kunnen van 22 maart t/m 29 april 2010 ingediend worden bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Het Waddenfonds organiseert deze voorlichtingsbijeenkomst samen met de provincie Groningen en de Kamer van Koophandel. Rudolf Feijen van DLG verzorgt een presentatie over de subsidiemogelijkheden en de verdere werkwijze.Vrijdag 12 maart is i.s.m. de provincie Fryslân een tweede bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Harlingen van 9.30-11.30 uur.

De derde tender komt voort uit de Wet op het Waddenfonds die eind 2006 is vastgesteld. Het Waddenfonds moet zowel de natuur als de economie in het gebied bevorderen. Voor de derde tender is €33 miljoen beschikbaar gesteld.

Klik hier voor meer informatie of lees het artikel over dit onderwerp in NoordNieuws, die volgende week bij onze leden op de mat ligt.

Thema's

Partners