HartSlagen: workshops Eigentijds Ondernemen

HartSlagen: workshops Eigentijds Ondernemen 4 Mrt 2010

VNO-NCW Noord biedt in samenwerking met de HartWerken Groep een nieuwe workshopserie aan: Eigentijds Ondernemen. Een workshopserie voor ondernemers om: de koers van het bedrijf aan te scherpen; de samenwerking te optimaliseren; de moed aan te boren; het vertrouwen te versterken; de integriteit te verhogen en stevig verantwoordelijkheid te nemen en te laten nemen.

Eigentijds Ondernemen
De workshops zijn gericht op u, de ondernemer zélf. Over welke invloed u zelf heeft en kunt hebben op de wijze van samenwerken binnen uw bedrijf. Tijdens de workshops komen thema’s aan bod die gericht zijn op samenwerking, betrokkenheid en vertrouwen; wat betekenen integriteit en authenticiteit voor u; wat zijn uw drijfveren en hoe gaat u om met verantwoordelijkheden? Hoe bewust bent u zich hier eigenlijk van? En vooral: hoe geeft u hier praktisch invulling aan?

U kunt aan één of meer workshops deelnemen,maar de kracht schuilt in het geheel. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Koersbepaling & samenwerking (26 maart)
- Moedige gesprekken (9 april)
- De kwestie van Vertrouwen (29 april)
- Integriteit (28 mei)
- Verantwoordelijkheid (18 juni)

Meer weten?Het artikel over de workshopserie in het komende nummer van NoordNieuws kunt u via deze link downloaden. Ook ontvangt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor de workshops per post.

Op de website van de HartWerken Groep kunt u meer lezen over de inhoud van de workshops en kunt u zich aanmelden voor het programma. Als inspirerende locatie is gekozen voor De Jufferen Lunsingh in Westerveld. U komt met ongeveer vijftien collega-ondernemers bijeen in vijf middagworkshops van 13.30 tot 17.30 uur. Leden van VNO-NCW Noord betalen per workshop €195 en voor de hele serie €775, exclusief btw.

Partners