Regie Rijksoverheid bij opschalen provincies & gemeenten noodzaak

kaart 1 Apr 2010

VNO-NCW Noord steunt het voorstel van de commissie-Kalden om de provincies en gemeenten op te schalen. De commissie-Kalden, één van de ambtelijke werkgroepen die op zoek is naar miljardenbezuinigingen, heeft dit voorstel vandaag in haar rapport gepubliceerd.

In het rapport komen twee varianten naar voren om te besparen op de kosten van het openbaar bestuur. Als eerste stelt de commissie voor de mogelijkheid te onderzoeken om de provincies en waterschappen af te schaffen, zodat er één vernieuwde decentrale bestuurslaag ontstaat met 25 tot 30 ‘regiogemeenten’.

VNO-NCW Noord is geen voorstander van dit voorstel, maar herkent zich des te beter in de tweede variant, die de structuur van Thorbecke in stand houdt. Volgens dit tweede voorstel van de commissie-Kalden moeten gemeenten en provincies fors opschalen om tot een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden te komen. Voor versterking van het middenbestuur moet Nederland volgens de werkgroep toewerken naar 5 tot 8 provincies en 100 tot 150 gemeenten.

“Een bevestiging van onze visie”, aldus directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord. “Deze variant is minder ingrijpend, laat het huis van Thorbecke in stand en heeft als voordeel dat we er morgen mee kunnen beginnen.”

VNO-NCW Noord maakt zich hard voor één noordelijke provincie en 15 tot 20 gemeenten in het Noorden. “Deze cijfers passen perfect in het plaatje van het voorstel van de commissie-Kalden”, aldus Zwiers. Met 1,7 miljoen inwoners vertegenwoordigt het Noorden ongeveer elf procent van Nederland.

VNO-NCW Noord roept de politieke partijen op het voorstel van de commissie op te pakken. Zwiers: “Een sterke regie van de nationale overheid is noodzakelijk om dit proces tot stand te brengen. Wanneer gemeenten zelf het initiatief tot samenvoegen moeten nemen, dreigt het gevaar dat het te lang duurt en er gemeenten zonder sterke stedelijke kern ontstaan.”

Partners