VNO-NCW Noord steunt initiatief herindeling Friese gemeenten

Herindeling Friesland 21 Mei 2010

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord steunt het initiatief van gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) om in Friesland te komen tot zeven of acht gemeenten met een sterke stedelijke kern.

Deze visie sluit nauw aan op het standpunt van VNO-NCW Noord om in Noord-Nederland te komen tot vijftien tot twintig gemeenten van minimaal 50.000 inwoners. Gezien de verzwaring van het takenpakket van gemeenten is concentratie op de kerntaken, bestuurlijke vernieuwing en schaalvergroting noodzakelijk.

Met een gemiddelde van ruim 20.000 inwoners per gemeente ligt Friesland ver achter op het landelijk gemiddelde van bijna 40.000. Friesland heeft wat VNO-NCW Noord betreft een flinke inhaalslag voor de boeg. Om tot daadwerkelijke schaalvergroting te komen is een actieve rol van de provincie Fryslân nodig. De provincie zou als procesbegeleider en aanjager moeten fungeren en een duidelijke ambitie moeten neerleggen.

VNO-NCW Noord pleit al jaren voor regie en noemt het dan ook teleurstellend dat de gedeputeerde in Friesland onder vuur ligt nu hij deze rol op zich heeft genomen. Los van de definitieve vorm is VNO-NCW Noord content dat Galema de handschoen heeft opgepakt en eindelijk doet waar het bedrijfsleven al jaren om vraagt.

De blauwdruk van de gedeputeerde geeft een goede denkrichting aan. De regie is weliswaar laat, maar de tijd die is gegeven om van onderop tot herindelingsvoorstellen te komen is lang genoeg geweest. Kennelijk wordt de urgentie voor herindeling niet door alle gemeenten gevoeld.

Nu de gedeputeerde zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, is het zaak dat de discussie over herindeling van de Friese gemeenten gaat over de inhoud en de doelstellingen, en niet over de procedure.

Partners