‘CO2-opslag kans voor het Noorden’

stichting borg 1 Jun 2010

Energiebedrijven hebben de handen ineengeslagen om CO2-opslag in Noord-Nederland mogelijk te maken. Zij hebben de stichting Borg: CO2-Initiatief Noord-Nederland gelanceerd voor het coördineren van voorbereidingen voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 in Noord-Nederland.

CO2-opslag is een onderdeel van het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. Borg richt zich onder meer op de informatievoorziening over CO2-opslag in het Noorden en op de dialoog met alle belanghebbenden.

De bedrijven RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, Energy Valley en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij hebben zich verenigd in Borg. Met erkenning van ieders verantwoordelijkheid zal Borg waar mogelijk en zinvol samenwerking zoeken met de ministeries van Economische Zaken en VROM. Ook de provincies Drenthe en Groningen worden betrokken bij het initiatief. Zij erkennen het belang van goede informatieverstrekking over CO2-afvang, -transport en -opslag.

Harm Post, directeur van Borg: “De opslag en verwerking van CO2 zijn een grote kans voor het Noorden. Het Noorden, als energieregio, kan hiermee een flink stuk bedrijvigheid en innovatie naar zich toe trekken, mede op basis van Europese fondsen. We hebben de bodem, de infrastructuur en de kennis voor CO2-opslag. Borg wil er graag aan bijdragen dat we er straks helemaal klaar voor zijn als CO2-opslag een concrete optie wordt in het Noorden.”

Noord-Nederland is volgens de stichting bij uitstek geschikt voor een CO2-opslagproject. De diepe ondergrond, die talloze gasvelden bevat, leent zich hier goed voor, en kennis en ervaring op het gebied van energie in het algemeen en gas in het bijzonder zijn in ruime mate aanwezig.

De deelnemende bedrijven trekken gezamenlijk op in zaken met betrekking tot wet- en regelgeving, vergunningenprocedures en infrastructuur. Daarbij wil Borg de bewoners, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden zoals natuur- en milieuorganisaties zoveel mogelijk informeren over de voorbereidingen en de te verwachten procedures.

Thema's

Partners