‘Sneek als naam voor fusiegemeente Zuidwest-Friesland’

watertoren Sneek 1 Jun 2010

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord pleit voor ‘Sneek’ of ‘Sneek/ Zuidwest Friesland’ als naam voor de fusiegemeente in de Friese zuidwesthoek. Volgens VNO-NCW Noord is het voor de nieuwe gemeente van groot economisch belang dat de naam herkenbaar is voor het gebied.

Daarom zou de nieuwe gemeente moeten kiezen voor de gemeentenaam Sneek of ten minste een combinatienaam waarin Sneek voor komt. Denk bijvoorbeeld aan gemeente Sneek/ Zuidwest-Friesland. Dit stelt VNO-NCW Noord in een brief aan de vijf gemeenten.

In het kader van regiomarketing is het van belang om te kiezen voor een naam die tot de verbeelding spreekt en die vrijwel iedereen kent, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen, en recht doet aan de kracht en uitstraling van de regio. Sneek is een sterke merknaam die bij velen positieve associaties oproept.

Wie aan Sneek denkt, denkt aan water, uitgestrekte landschappen, recreatie en toerisme. Kenmerken die voor de gehele zuidwesthoek van toepassing zijn en waarmee de hele gemeente zich kan profileren.

Het niet kiezen voor de naam Sneek of de combinatienaam leidt tot kapitaalvernietiging. Daarbij is het maar zeer de vraag of het promoten van een nieuwe naam, waar veel geld mee gemoeid is, in een vergelijkbaar sterk merk resulteert.

VNO-NCW Noord staat volledig achter de fusie van de vijf Friese gemeenten. Met 80.000 inwoners, een sterke stedelijke kern en een prachtig landelijk gebied, voldoet deze gemeente in Zuidwest-Friesland aan de voorwaarden waaraan een moderne, krachtige gemeente volgens VNO-NCW Noord moet voldoen.

Partners