Tanja klip: Toewerken naar één noordelijk landsdeel

tanja klip 1 Jun 2010

De provincies ontkomen er niet aan: ze moeten bezuinigen. Op welke beleidsterreinen kunnen ze besparen? Welke gevolgen hebben deze bezuinigingen voor de eigen organisatie? En zien ze heil in één noordelijke provincie? Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is duidelijk: één noordelijk landsdeel is de oplossing.

De provincies ontkomen niet aan een bezuinigingsslag. Hoe gaat Drenthe hiermee om?
“Vooropgesteld vind ik het positief dat alle overheden door de financiële zeef gaan. Wat is ons takenpakket en waar geven we het geld van de burger aan uit? Het is goed om daar een slag te maken en kritisch naar de eigen organisatie te kijken. De provincie Drenthe wil een stap terug doen op het sociale domein en de uitvoering hiervan bij andere organisaties leggen. Om te kunnen bezuinigen gaan we tien procent korten op organisaties die wij subsidiëren en op onze eigen organisatie.

Ook op enkele beleidsterreinen moeten we tot mijn spijt besparen. Bijvoorbeeld op onderhoud van wegen en kanalen, waarbij het kwaliteitsniveau van goed naar voldoende gaat. Ook op het gebied van klimaat en energie bezuinigen we ongeveer €1.5 miljoen.”

Welke gevolgen zullen de bezuinigingen voor de eigen organisatie van de provincie hebben?

"Op de eigen organisatie gaan we tien procent bezuinigen. De organisatie willen we via natuurlijk verloop afbouwen van 530 naar 470 FTE, waarbij we op termijn toe willen naar een kern van 370 FTE met een vast contract en een flexibele schil van 50 tot 100 FTE met een tijdelijk contract. Dit kunnen jonge, talentvolle mensen zijn die bij ons ervaring kunnen en willen opdoen. Dat springt in op een veranderende, krapper wordende arbeidsmarkt.”

Denkt u dat de Drentse gemeenten voldoende capaciteit hebben om meer verantwoordelijkheid te dragen?

“Twaalf jaar geleden hebben we in Drentse een flinke slag gemaakt met de herindeling van gemeenten, waardoor zij konden toegroeien naar een groter takenpakket. We zullen goed moeten overleggen welke taken zij kunnen oppakken; niet elke taak is automatisch voor de gemeente. Maar als provincie hebben wij het volste vertrouwen in de capaciteit van de Drentse gemeenten.”

Ziet u heil in één noordelijke provincie?

“De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.) heeft onlangs een pleidooi gehouden voor dertig regiogemeenten, waarbij de provincies en gemeenten worden opgeheven. Hier ben ik geen voorstander van.

Feit is echter dat de huidige wereld er anders uitziet dan in de tijd dat de huidige provincies zijn ontstaan. Om in Europa mee te kunnen tellen moet je sterke regio’s hebben. Het Noorden moet een regio van voldoende gewicht en omvang zijn om zaken te kunnen doen met andere regio’s, zoals bijvoorbeeld Niedersachsen. Ik spreek nu als VVD-politica, niet namens het college, maar daarom ben ik van mening dat we moeten toewerken naar één noordelijk landsdeel.

Je ontkomt er niet aan dat er gemeenten moeten fuseren, dus heb je ook een sterk middenbestuur nodig. De steeds nauwere samenwerking tussen de drie noordelijke provincies is een organisch proces en hiermee zijn we goed op weg. Maar op een gegeven moment moet je stappen gaan zetten naar één noordelijke provincie.”

Partners