'Verstandige begroting, extra aandacht bouw'

miljoenennota 21 Sep 2010

Het kabinet heeft volgens VNO-NCW Noord een verstandige begroting gemaakt, die een waardig afscheid vormt van de regeerperiode van premier Balkenende.

Ondanks zijn demissionaire status laat het kabinet de zaak niet op zijn beloop. Het ondersteunt de opgang van de economie en neemt een wijselijk voorschot op noodzakelijke maatregelen om de eigen boekhouding verder in het gareel te brengen.

Het kabinet erkent dat het herstel vorm moet krijgen vanuit het bedrijfsleven. Dat hiertoe een aantal belangrijke maatregelen uit het crisispakket wordt voortgezet, is een goede zaak. Kredietgaranties blijven intact. De verruimde innovatiesteun blijft eveneens (grotendeels blijvend) overeind en ondernemingen - groot en klein – krijgen steun voor blijvende versterking door verlaging van de winstbelasting.

Het verstandige beleid van het kabinet maakt het des te schrijnender dat lokale overheden hun financiële problemen op het lokale bedrijfsleven afwentelen. Voorbeeld hiervan is de gemeente Groningen, die een OZB verhoging van 9% wil doorvoeren. VNO-NCW Noord vindt een dergelijke verhoging onacceptabel.

Bouwsector

Zorgelijk noemt VNO-NCW Noord de situatie in de bouwsector. De recent doorgevoerde btw-verlaging voor renovatiewerken is positief, maar niet voldoende. Gemist wordt een algemene maatregel die de gehele woningbouwsector stimuleert. Een maatregel die snel kan worden ingezet en die echt effect sorteert is het tijdelijk op nul zetten van de overdrachtsbelasting.

Ook moet de overheid haar aanbestedingsbeleid beter regisseren. Dit beleid vertoont sterke pieken en dalen, waardoor bedrijven in de bouwsector regelmatig in de problemen komen, bijvoorbeeld met het aannemen en vervolgens weer ontslaan van personeel.

Bestuurlijke vernieuwing

Doordat de vorming van een nieuw kabinet te lang op zich laat wachten, blijven maatregelen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing uit. VNO-NCW Noord is, net als de noordelijke provincies, voorstander van decentralisatie van overheidstaken, waardoor de overheid dichter bij de burger komt te staan.

Hiervoor is wél een sterkere regionale overheid vereist: gemeenten van voldoende omvang - minimaal 50.000 inwoners - met een stedelijke kern en één noordelijke provincie. Een sterke regie van de nationale overheid is noodzakelijk om dit proces tot stand te brengen.

Thema's

Partners