Verken productiemogelijkheden India

india 28 Sep 2010

Van 5 t/m 13 februari 2011 zal een selecte groep noordelijke bedrijven een oriëntatiereis gaan ondernemen naar India. Deze reis zal zich toespitsen op onderwerpen als productiviteitsverbetering, engineering en research & development, maar ook outsourcing en import en export. De organisatie is in handen van de NOM, KvK Noord-Nederland, VNO-NCW Noord en de NBSO in Chennai.

Naast een bezoek aan Chennai en Pune zal de 19th International Engineering & Technology Fair (IETF) in New Delhi worden bezocht. Dit project wordt ondersteund door NPAL en het exportstimuleringsproject WiN!. NPAL is een initiatief van de NOM en heeft VNO-NCW Noord als strategisch partner

Doel van de reis

Deelnemende bedrijven van deze reis zijn voornamelijk import en/of productie gericht. Doel van deze reis is inzicht te krijgen in de mogelijkheden die een opkomend land als India te bieden heeft en te oriënteren op welke wijze dit de productiviteit van de organisatie kan verbeteren. De reis naar India moet voor de deelnemers de volgende inzichten opleveren:

- Stand van de algemene ontwikkelingen van India
- De stand van de techniek en R&D
- De organisatie van het productieproces
- De organisatie van hun netwerk met toeleveranciers
- De manier van zaken doen
- De mogelijkheden voor export , import of outsourcing

In de aanloop naar de reis zal deze groep elkaar een aantal keren treffen om ervaringen te delen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor mogelijkheden van productiviteitsverbetering in de eigen organisatie.

Insteek is om in 2010 in de aanloop naar de reis in februari 2011 een drietal bijeenkomsten te organiseren om met India experts in te gaan op aspecten als historie, cultuur en de manier van zaken doen. Hierdoor worden de deelnemers optimaal voorbereid op de reis en leren ze elkaar beter kennen.

Samengevat

- Activiteit: reis naar India (steden Chennai, Pune en New Delhi)
- Doel: Inzicht krijgen in het land, de techniek, R&D en export mogelijkheden om productiviteitsverbetering in de eigen organisatie te realiseren.
- Organisator: NPAL (NOM/ VNO-NCW Noord) en KvK Noord-Nederland
- Deelnemers: 15 à 20 noordelijke ondernemers
- Data: 5 – 13 februari 2011
- Kosten: ca. € 3.000,- (All-in)

Interesse?

Neem rechtstreeks contact op met Willemien Wink via 050-5343844 of w.wink@vno-ncwnoord.nl

Partners