Slimmer Werken: wissel van werkplek voor sociale innovatie

slimmer werken 4 Okt 2010

Van 8 november tot en met 12 november 2010 wisselen driehonderd medewerkers uit het midden- en kleinbedrijf voor één dag van werkplek. Doel van deze grootscheepse uitwisseling is het MKB in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen een positieve stimulans te geven op het gebied van sociale innovatie.

Sociale innovatie helpt mkb-bedrijven om de talenten van medewerkers optimaal te benutten en zo efficiënter te werken. Door één dag medewerkers van een ander bedrijf mee te laten lopen, ontstaat er uitwisseling van kennis en ervaring. De MKB-ondernemer kan hierdoor nieuwe ideeën opdoen voor zijn of haar onderneming. Deelname aan de Slimmer Werken Week laat het MKB dus op een praktische manier kennismaken met sociale innovatie.

Organisaties kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Slimmer Werken Week op www.unique.nl/slimmerwerkenweek. Een team van negen studenten van Stenden hogeschool zal onder begeleiding van Stenden Kenniscentrum Sociale Innovatie en Unique uitzendburo actief de deelnemers gaan matchen.

De Slimmer Werken Week maakt deel uit van Slimmer Werken 8.nl. Dit is een platform voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland dat zich sterk maakt voor verbetering van productiviteit door innovatie. Slimmer werken 8.nl is een initiatief van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Syntens, NOM en TCNN, in samenwerking met MKB Noord, VNO-NCW Noord, FNV en CNV. Zie ook http://www.slimmerwerken8.nl

Voor vragen over de Slimmer Werken Week kunt u contact opnemen met Stenden Kenniscentrum Sociale Innovatie op 058 244 19 55 of per email ksi@stenden.com

Thema's

Partners