Onderwijsdebat op 18 november 2010

kvk 5 Okt 2010

Onderwijsdebat 18 november a.s.
Als ondernemer wilt u graag werken met goed gekwalificeerd personeel. En onderwijsinstellingen hebben het bedrijfsleven nodig om te weten wat er in de praktijk speelt. Een nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is nu en voor de toekomst essentieel.

Maak Kennis²
Daarom organiseert de Kamer van Koophandel Noord-Nederland voor de vijfde keer met alle betrokkenen het onderwijsdebat Maak Kennis² op donderdag 18 november 2010 van 15.30 tot circa 20.00 uur bij Philips in Drachten.

Tijdens dit debat staat het bedrijfsleven centraal met als thema: “hoe krijg je de kennis van het bedrijfsleven structureel binnen het onderwijs geïntegreerd en vice versa?” Harm Post, directeur Groningen Seaports, geeft zijn visie op het belang van nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Vervolgens werken we deze vraagstelling verder uit aan de hand van drie subthema’s. We eindigen met een slotdebat en een concrete agenda voor de toekomst. Wilt u ook deelnemen? Meld u dan alvast aan via www.kvk.nl/onderwijsdebatnoord

Dit debat wordt ondersteund door MKB-Noord, VNO-NCW Noord, FNV en CNV Vakcentrale, Colo en de convenantspartners NOM, Syntens en TCNN.

Thema's

Partners