Brief aan premier: ‘Ontneem Noorden niet kansen van CO2-opslag’

Mark Rutte 14 Okt 2010

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben de kersverse minister-president Mark Rutte middels een brief verzocht de voorbereidingen voor een demonstratieproject in het Noorden voor ondergrondse CO2-opslag en -afvang (CCS) voort te zetten.

VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben ernstig bezwaar tegen het feit dat CO2-afvang en -opslag pas aan de orde zou kunnen komen na verlening van vergunning voor een nieuwe kerncentrale, zoals in het regeerakkoord is opgenomen. Kernenergie en CO2-opslag zijn ons inziens twee afzonderlijke onderdelen van klimaat- en energiebeleid die ieder op hun eigen merites moeten worden beoordeeld.

Met het nieuwe regeerakkoord dreigt onzekerheid te ontstaan over de toekomst van CO2-afvang en –opslag in het Noorden. Een aangelegenheid waarvoor de EU substantiële subsidies beschikbaar wil stellen. Met een demonstratieproject alleen al is 350 miljoen euro gemoeid: een stevige impuls voor de regionale economie. In de marktgedreven fase vertegenwoordigt CCS een waarde van enkele miljarden euro’s.

Daarnaast kan Noord-Nederland haar technologie, kennis en ervaring exporteren indien het een voortrekkersrol kan nemen. Ons land en zeker het Noorden kan zich niet permitteren om deze kansen voorbij te laten gaan. Dat de kansen in het Noorden heel groot zijn heeft natuurlijk te maken met de geologische omstandigheden: de opslaglocaties zijn binnen handbereik. De regio heeft bovendien decennia lang ervaring met de winning van aardgas en zaken die daarmee samenhangen.

Dichtbij de opslaglocaties zijn kolencentrales in aanbouw die de CO2 kunnen afvangen en de regio is bij uitstek geschikt om CO2 in te zetten voor grootschalige algenproductie en daarmee voor groene energie. Ook kan CO2-afvang en -opslag rekenen op steun van de milieubeweging. Lambert Zwiers: “De uitgangspositie van het Noorden op dit gebied is buitengewoon gunstig en die situatie mag het nieuwe kabinet ons niet ontnemen.”

Partners