“Versterking van vrouwelijk ondernemerschap in het Noorden”

advitmo 19 Okt 2010

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord gaat een samenwerkingsverband aan met Advitmo. “Met dit zakelijk en professioneel vrouwennetwerk in Noord-Nederland willen wij ons nadrukkelijk focussen op vrouwelijk ondernemerschap”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

Met de samenwerking willen beide organisaties de positie en het imago van zakenvrouwen in het Noorden versterken. “Er is in het Noorden onder vrouwelijke ondernemers behoefte om kennis te maken, informatie uit te wisselen, maar bovenal ook om een vertrouwd netwerk met betrouwbare partijen op te bouwen waarmee men zaken kan doen”, aldus bestuurslid van Advitmo, Dorothea Piek, eigenaar van Door Advies.

VNO-NCW Noord en Advitmo zijn actief in Groningen, Friesland en Drenthe. Beide organisaties willen hun netwerken bij elkaar brengen, zodat vrouwelijke ondernemers in het Noorden elkaar nog beter weten te vinden. “Advitmo heeft een sterke netwerkfunctie, waar onze vrouwelijke leden ook bij kunnen aanhaken”, aldus Lambert Zwiers.

“Andersom heeft VNO-NCW Noord veel te bieden op het gebied van belangenbehartiging en thematische bijeenkomsten. Dat is een belangrijk voordeel voor onze leden,” benoemt Astrid Haveman, bestuurslid Advitmo en eigenaar van de Organisatiemakelaar. “De samenwerking is daarom een goede versterking voor beide netwerken.”

Partners