VNO-NCW Noord: Justitieel zwaartepunt in Leeuwarden laten

Justitie Leeuwarden 20 Okt 2010

VNO-NCW Noord noemt de plannen van het Openbaar Ministerie te verhuizen naar Groningen onlogisch en onnodig. ‘We hebben focus nodig in het Noorden’, aldus Durk van Tuinen, voorzitter VNO-NCW Friesland. ‘Waar we niet op zitten te wachten zijn nieuwe vormen van versnippering.’

Noord-Nederland heeft volgens VNO-NCW Noord een justitieel zwaartepunt nodig. Dat zwaartepunt ligt in Leeuwarden, door de aanwezigheid van de rechtbank, het gerechtshof en het CJIB. Het Noorden doet er goed aan dat zo te laten. VNO-NCW Noord ondersteunt daarmee het pleidooi van de Friese en Groninger Commissarissen der Koningin.

Onlogisch

In een brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer (9 april 2009), benoemt de minister hoe de gerechtelijke kaart van Nederland eruit zou moeten zien. Het uitgangspunt in deze brief is dat de buitengrenzen van Rechtspraak, OM, politie en veiligheidsregio’s gelijk zijn. Dit is een randvoorwaarde voor goede samenwerking in de (strafrechts)keten. Concreet betekent dit dat de rechtsgebieden, de bestuurlijke eenheden, van Rechtspraak en OM één op één aan elkaar gekoppeld zijn.

Leeuwarden als vestigingsplaats waar rechtspraak gesitueerd is hoort dus automatisch een gekoppeld openbaar ministerie te huisvesten. Het lijkt daardoor eerder logisch de bundeling van het openbaar ministerie te laten plaatsvinden op de locatie waar zich nu reeds het justitieel zwaartepunt bevindt.

Versnippering

Noord-Nederland wordt niet gekenmerkt door grote massa. Dat betekent dat we in het Noorden door focus clusters van expertise en bedrijvigheid moeten vormen om massa te maken. Op die manier kan kennis en ervaring groeien en zich ontwikkelen. Dat schept nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en geeft potentie aan het onderwijs.

Dat geldt ook op het terrein van justitie en rechtspraak. Het Noorden heeft ook op justitieel gebied baat bij focus en geen behoefte aan versnippering. Juist door versnippering neemt de kracht van de noordelijke regio af.

Oproep

VNO-NCW Noord roept het openbaar ministerie dan ook op om te focussen en een keus  te maken voor het noordelijke belang.  

Thema's

Partners