‘Eén omgevingsdienst voor alle Friese ondernemers’

provincie friesland 2 Nov 2010

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord maken zich hard voor één loket waar Friese ondernemers terecht kunnen voor alle zaken over vergunningen, handhaving en toezicht. In een brief aan Provinciale Staten pleiten de werkgeversorganisaties voor sterke regie van de provincie.

De werkgeversorganisaties hebben de provincie de afgelopen jaren al vaker gevraagd om een sterke regierol in dit proces te nemen. “Wij willen het bevoegd gezag van de gemeenten niet ondermijnen, maar maken ons zorgen over de bestuurlijke kracht en expertise die nodig zijn voor handhaving van milieuregelgeving en verstrekking van de nieuwe omgevingsvergunning”, aldus Durk van Tuinen, voorzitter VNO-NCW Friesland.

De huidige situatie leidt maar al te vaak tot inefficiënte oplossingen, slechte vergunningvoorschriften, gebrekkige handhaving en een bevoegd gezag dat de benodigde kennis mist voor technisch ingewikkelde bedrijven.

Volgens de werkgevers staat het college juist nu voor de keus om de regionale uitvoeringsdienst onder de regie van het provinciebestuur te brengen. Het kabinet is namelijk een stap verder gegaan en wil dat deze dienst naast milieuwetgeving ook wordt ingezet voor vergunningverlening.

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord roepen de provincie dan ook op het momentum niet voorbij te laten gaan. “Het milieubeleid en het bedrijfsleven zijn gediend met deskundige handhavers en vergunningverleners. Daarom zijn wij overtuigd van het feit er een regionale uitvoeringsdienst moet komen”, aldus Van Tuinen. “Beter deskundige gesprekspartners dan handhavers en vergunningverleners die moeite hebben met ingewikkelde technische wetgeving.”

Partners