'Gemeente en provincie Groningen moeten kou uit de lucht halen'

Groningen2 22 Dec 2010

In de afgelopen week is de relatie tussen de gemeente Groningen en de provincie Groningen onder druk komen te staan door de perikelen rondom de financiering van het Groninger Forum. Zonder hier inhoudelijk op in te willen gaan, heeft VNO-NCW Noord in een brief aan beide partijen een dringend appel gedaan om de verstoorde relatie zo spoedig mogelijk te herstellen en een gemeenschappelijke basis te vinden voor het vervolg.

De bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeente en provincie zijn ernstig verstoord nadat de provincie onlangs bekend maakte de eerder toegezegde 35 miljoen euro voor de bouw van het Groninger Forum aan de Grote Markt in te trekken. Een meerderheid van Provinciale Staten ziet geen heil in het project. De gemeente maakte hierop bekend de provincie voor de rechter te slepen.

Het normaliseren van de verhoudingen is van groot belang voor de economische situatie in Noord-Nederland en Groningen in het bijzonder. Naast het Groninger Forum moeten de gemeente en de provincie samen optrekken bij andere belangwekkende projecten, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg en de Regiotram. Alle drie de projecten kunnen alleen slagen als gemeente en provincie elkaar goed weten te vinden.

VNO-NCW Noord is dan ook verheugd over het initiatief van Commissaris van de Koningin Max van den Berg om meteen in het nieuwe jaar met elkaar om de tafel gaan om de kou uit de lucht te halen. Voor het vervolg kan een bemiddelende partij wellicht uitkomst bieden. Desgewenst wil VNO-NCW Noord hierbij een rol spelen.

Partners