Verkiezingsdebatten VNO-NCW Noord over de noordelijke economie

verkiezingen 24 Jan 2011

Op 2 maart 2011 gaat Nederland opnieuw naar de stembus, ditmaal voor de Provinciale Statenverkiezingen. De provincie lijkt een onzichtbare bestuurslaag, maar heeft indirect veel invloed op de regionale economie en de ondernemer in het bijzonder.

Daarom organiseert VNO-NCW Noord per noordelijke provincie een lijsttrekkersdebat over de economie. Dan kunt u zien waar de provinciale politici voor staan en wie zij zijn. Bovendien leggen wij de lijsttrekkers voor hoe zij over regionale thema’s denken die hoog op de noordelijke agenda staan, zoals de rol van de provincie bij de Ruimtelijke Ordenings vraagstukken en een vernieuwd Energie Akkoord.

U verneemt uit eerste hand welke bijdrage de provinciale politiek levert aan de ontwikkeling van de noordelijke economie. Tijdens deze verkiezingsavonden zal verder gesproken worden over ruimte voor ondernemerschap, de economische agenda en de lange termijn keuzes van de provincie en de positionering van de lagere overheden zelf.

Het format van de bijeenkomsten zal zorg dragen voor een inhoudelijke discussie met inbreng van de zaal. Hieronder vindt u een overzicht van de provinciale bijeenkomsten.

Groningse lijsttrekkersdebat over de economie - dinsdag 1 februari 2011
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang debat: 20.00 uur
Einde bijeenkomst: 22.00 uur
Locatie: Euroborg, Boumaboulevard 41, Groningen

Drentse lijsttrekkersdebat over de economie - donderdag 10 februari 2011
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang debat: 20.00 uur
Einde bijeenkomst: 22.00 uur
Locatie: De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst

Friese lijsttrekkersdebat over de economie - donderdag 17 februari 2011
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang debat: 20.00 uur
Einde bijeenkomst: 22.00 uur
Locatie: Grand Hotel Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25-27, Leeuwarden

Aanmelding
Leden kunnen zich, eventueel met partner of introducé, aanmelden met hun inloggegevens/ledenaccount. Niet-leden van VNO-NCW Noord kunnen zich aanmelden via een e-mail aan info@vno-ncwnoord.nl.

Partners