Steun verbetering bedrijventerreinen en winkelgebieden blijft

bedrijventerrein Friesland 7 Feb 2011

De overheid blijft ondernemers steunen die samen de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelgebied willen verbeteren. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verlengt het experiment met de Bedrijven Investeringzones (BIZ).

Door het BIZ-experiment kunnen ondernemers makkelijker samen afspraken maken over afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting, onderhoud van gebouwen en het vergroten van de veiligheid door extra surveillance. Vaak stranden de plannen omdat een of enkele ondernemers niet willen meewerken. Met behulp van een BIZ kan aan alle ondernemers een gemeentelijke heffing worden opgelegd om verbeteringen te betalen.

“Ondernemers weten zelf het beste hoe ze hun bedrijfsomgeving leefbaarder en veiliger kunnen maken”, aldus minister Verhagen. “Omdat het ondernemers niet altijd lukt hun plannen zelf van de grond te krijgen, helpt de overheid een handje.”

Het experiment zou oorspronkelijk tot 1 mei duren, maar veel ondernemers hadden de plannen nog niet ver genoeg uitgewerkt. Daarom wordt het experiment verlengd tot 1 januari 2012.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Partners