"Kansen voor de energie economie in Groningen"

Verhagen en Lankhorst 9 Feb 2011

VNO-NCW Noord organiseerde vorige week samen met SBE en het CDA een bijeenkomst over de kansen voor de energie economie in Groningen. Speciale gast was minister Maxime Verhagen, die uit handen van Gert Jan Lankhorst van GasTerra het plan voor een noordelijke Energy Acedemy ontving.

Er wordt in Noord-Nederland in de komende vijf jaar 25-30 miljard euro geïnvesteerd in energie, onder andere in gasleidingen, gasopslag, de bouw van centrales en windparken, zowel op land als op zee. Dit zijn brede investeringen waarmee het Noorden zich als energieregio in hetzelfde rijtje positioneert als de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Eindhoven en de greenports waar de kennisintensieve tuinbouw en agribusiness zich concentreren.

Met deze investeringen levert Noord-Nederland een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de BV Nederland en de NV Europa. Om deze investeringen goed te accommoderen, moeten er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is het verbeteren van onze kennis op het gebied van energie. Nu wordt er op dit vlak vaak kennis van buitenaf aangetrokken. Om dit in de toekomst te verbeteren, is het noodzakelijk om een energie academie in Groningen op te richten en ons te richten op toegepast onderzoek, fundamenteel onderzoek en scholing en onderwijs. 

De plannen voor deze Energy Academy werden aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overhandigd door Gert Jan Lankhorst, CEO van GasTerra.

C02-opslag

De bijeenkomst stond ook in het teken van CO2-opslag, dat niet alleen cruciaal is voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, maar ook ongekende economische kansen biedt. Alleen al met de pilotfase is een investeringsimpuls van een kleine 400 miljoen euro gemoeid en in de eventuele marktgedreven fase praten we al snel over miljarden. Ook geeft het ons de kans om de technologische kennis die we opbouwen te exporteren, bijvoorbeeld naar China waar de komende jaren nog tientallen kolencentrales zullen worden gebouwd en waar ook niet aan afvang en opslag van CO2 valt te ontkomen.

 

Partners