Vliegbasis Leeuwarden van groot economisch belang

vliegbasis lwd 21 Feb 2011

VNO-NCW Noord maakt zich sterk voor het behoud van de vliegbasis in Leeuwarden. Economisch gezien zou sluiting van de basis een aderlating voor de omgeving betekenen. Nadat in de zomer van 2010 al bij een Tweede Kamerdelegatie is gepleit voor het behoud van de basis, was voorzitter VNO-NCW Friesland Durk van Tuinen afgelopen week aanwezig bij een debat van de PvdA in Leeuwarden.

Hierbij kwam naar voren dat defensie bezuinigingen kan doorvoeren en toch de luchtbasis in Leeuwarden kan openhouden als er meer wordt samengewerkt. Deze samenwerking zou internationaal gericht moeten zijn, bijvoorbeeld doordat meer vliegtuigen uit het buitenland van de basis gebruik zouden maken. Als voorbeeld geldt de samenwerking van de marine en de landmacht met Duitsland en Belgie. Dat kan bij de luchtmacht ook.

Defensie moet de komende jaren toe naar een structurele bezuiniging van 635 miljoen euro in 2018, te beginnen met 200 miljoen in 2011. Een overzicht van de argumenten voor het behoud van de basis:

Waarom moet de vliegbasis in Leeuwarden blijven?

1. Leeuwarden is gunstig gelegen voor (internationale) oefeningen
Leeuwarden ligt nabij de internationale schietrange Vliehors en de andere oefengebieden boven de Noordzee. Dit is van belang voor nationale en internationale oefeningen als FWIT en Frisian Flag.

2. Leeuwarden ligt het beste voor de QRA taak
Door de noordelijke ligging is de QRA-taak (onderscheppen binnendringende vijandelijke en terroristische toestellen) beter uit te voeren. Juist voor deze taak tellen de minuten vliegafstand.

3. Leeuwarden heeft meer vrije luchtruimte
Door de ligging boven de drukke lijn Amsterdam-Ruhrgebied is de luchtruimtestructuur (civiel en militair) veel minder vol dan die van Volkel. Ook de ligging ten opzichte van de laagvliegroutes is gunstig. Bij eventueel benodigde uitbreiding is er in Leeuwarden voldoende (lucht)ruimte aanwezig.

4. Er is grote maatschappelijke acceptatie
De COVM-Leeuwarden heeft de afgelopen jaren bewezen zeer constructief te kunnen en willen meedenken. Dit blijkt uit de steun voor het toenemen van het avondvliegen en het actief meewerken – en accepteren! – van een second opinion van de geluidsrapportages rond de JSF. Het aantal klachten over de laatste 10 jaren is lager dan voor Volkel, ondanks extra taken voor Leeuwarden als QRA. Er is provinciebrede steun, zowel bestuurlijk en als van van burgers, voor het openhouden van de basis.

5.  Leeuwarden en Fryslân zijn klaar voor de JSF
Na aanvankelijke kritiek op de geluidrapportages van het NLR hebben de COVM en het provinciaal bestuur ingestemd met de door het RIVM uitgevoerde second opinion. Anders dan in Volkel is hiermee een belangrijk discussiepunt over de mogelijkheid van stationering van JSF’s op Leeuwarden afgerond. Dit betekent een belangrijk tijdsvoordeel als definitief voor de JSF zou worden gekozen.

6. Leeuwarden heeft in de toekomst voldoende arbeidspotentieel
Door de ijle werkgelegenheidsstructuur bieden Leeuwarden, Fryslân en het Noorden een betrouwbare pool van gemakkelijk te werven personeel.

Waarom mag de basis in Leeuwarden niet gesloten worden?

1. De basis is van groot belang voor de werkgelegenheid
Binnen de ijle werkgelegenheid van Leeuwarden en Fryslân is de basis met 1144 directe arbeidsplaatsen de vijfde werkgever. Daarnaast is sprake van tenminste 250 verzorgende arbeidsplaatsen en honderden banen bij toeleveranciers en dienstverleners. Leeuwarden en Fryslân kennen een hoger werkloosheidspercentage dan het landelijk gemiddelde (Leeuwarden 10,6%, Fryslân 8,0% t.o.v. landelijk 6,8% van de beroepsbevolking). Compensatie van het verlies van arbeidsplaatsen door vertrek van de basis is niet voor de handliggend.

2.  Sluiting van de basis is een stapeling op huidige vertrek van Rijksdiensten
In de afgelopen 10 jaar zijn in Fryslân/Leeuwarden circa 500 banen bij Rijksdiensten verdwenen. Daarnaast zijn 500 banen verdwenen bij (semi)overheidsdiensten als SBB, RWS, Kadaster en sluiting gevangenis Blokhuispoort. Door de verdergaande afslanking van de Rijksdienst is hiermee het einde niet bereikt. Sluiting van de basis levert hierboven een onaanvaardbare verdubbeling op, die niet gerechtvaardigd wordt door voordelen bij vestiging elders in den lande.

3.  Sluiting van de basis Leeuwarden vormt een veiligheidsrisico
Als er geen noordelijk steunpunt, c.q. een tweede operationele luchtmachtbasis is in Nederland, levert dat veiligheidsrisico’s op bij baanonderhoud, ongelukken en dergelijke. Daarnaast vervult de basis bij grote incidenten een goed gelegen uitvalsbasis voor militaire bijstand en is zij onmisbaar bij de Elfstedentocht

 

Thema's

Partners