‘Sluiting JWF kazerne in Assen economisch onverantwoord’

brief rutte kazerne 22 Mrt 2011

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland vinden het economisch onverantwoord dat het ministerie van Defensie mogelijk legeronderdelen van de Koninklijke Landmacht in Assen gaat opheffen.

Vandaag is een brief uitgegaan waarin wij het kabinet en de Tweede Kamer oproepen om Noord-Nederland niet onevenredig hard te treffen met dergelijke bezuinigingen. “Voor de economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland zou sluiting van de Johan Willem Frisokazerne een enorme aderlating zijn”, aldus Ron van Gent van MKB-Nederland Noord. In geldtermen praten we over een teruggang van driekwart tot een miljard euro.

Wanneer door de bezuinigingen bij Defensie in Assen het bataljon luchtmobiele brigade verdwijnt en daarmee ook de Koninklijke Militaire Kapel en de School Noord van het opleidingscommando, gaan er zo’n duizend banen in de regio verloren. Aan afgeleide werkgelegenheid zullen naar verwachting nog eens duizend arbeidsplaatsen verdwijnen. “Met een dergelijke bezuiniging wordt Noord-Nederland, en de provincie Drenthe in het bijzonder, onevenredig hard getroffen”, aldus Van Gent.

Defensie is met de kazernes in Assen en Havelte en de vliegbasis in Leeuwarden nauw verweven met de economie in Noord-Nederland. “Het onttrekken van een of meerdere elementen heeft grote gevolgen voor de economische situatie in de regio”, aldus Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord. “Noord-Nederland kent een betrekkelijk ijle economie, waardoor het voor de regio moeilijk is om vervangende werkgelegenheid te genereren.”

Het feit dat Defensie sterk geïntegreerd is in de noordelijke economie, heeft ervoor gezorgd dat er onder de bevolking groot draagvlak is voor de aanwezigheid van de verschillende bases. Burgers in de regio’s Leeuwarden, Assen en Havelte identificeren zich sterk met Defensie in hun regio.

Sluiting van de basis is een stapeling op het vertrek van Rijksdiensten uit het Noorden. In de afgelopen jaren zijn duizenden banen verdwenen bij (semi)overheidsdiensten als SBB, RWS, Kadaster, Belastingdienst, het UWV en Rijkswaterstaat. Door de verdergaande afslanking van de Rijksdiensten is het einde nog niet bereikt. “Sluiting van de kazerne in Assen wordt niet gerechtvaardigd door voordelen bij vestiging elders in den lande en is vanuit economisch oogpunt onverantwoord”, aldus Zwiers. 

Thema's

Partners