Kick Off : Ondernemersfonds Groningen van start

het fonds groningen 2 Apr 2011

Het is zover! Het Fonds is operationeel. De gebiedsindeling is vastgesteld, de trekkingsrechten in kaart gebracht, het bestuur geïnstalleerd, de spelregels geformuleerd en de website live.

Nu bent u als ondernemer/bestuurder aan zet. Om mooie projecten te bedenken die een bijdrage leveren aan het ondernemersklimaat, op uw eigen industrieterrein of met een stadsbrede insteek. Projecten die een collectief belang vertegenwoordigen en die het economische klimaat in de stad zullen versterken.

Voor het jaar 2011 zit er € 543.000 in de pot, verdeeld over de trekkingsgerechtigde ondernemers-verenigingen (GCC, VBGW, VBNO, VBZO) en Akkoordpartners (RUG, UMCG, Hanzehogeschool).
Om u een gevoel te geven bij wat we gezamenlijk kunnen doen met Het Fonds en wat het belang is van dit initiatief voor de stad, organiseren we een kick-off bijeenkomst op:

Woensdag 13 april van 18.30 – 20.30 uur
Hanzehogeschool, Aula Van DoorenVeste
Zernikeplein 11

Programma:
Opening door K.J. Holtman, voorzitter bestuur
Inleiding door B. van der Haar, voorzitter VNO-NCW Noord: “Samenwerken loont!”
Inleiding door wethouder T. Schroor: “Het Fonds van, voor en door ondernemers”
Inleiding door K.J. Holtman: “De droom en het ontwikkeltraject”
Introductie bestuursleden
Gelegenheid tot het stellen van vragen/paneldiscussie
Afsluiting

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In verband met de catering (soep, broodjes etc.) stellen we een aanmelding per e-mail zeer op prijs: info@hetfondsgroningen.nl We hopen u in groten getale te ontmoeten op 13 april en een aanvang te kunnen maken met het smeden van mooie plannen die de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid etc. van de stad zullen verbeteren.

Thema's

Partners