Noord-Nederland wil digitaal aanbesteden

brigID 15 Apr 2011

Deze week vond in Groningen een bijeenkomst plaats over BrigID, een elektronisch systeem dat zorgt voor vermindering van administratieve lastendruk bij aanbesteden. Twee noordelijke bestuurders maken zich hard voor brede invoering van dit systeem in het Noorden.

BrigID heeft de toekomst
“De provincie Fryslân ziet digitaal aanbesteden met BrigID als de toekomst; wij willen graag dat alle overheden binnen de provincie met dit systeem gaan werken. Daarom hebben we alle gemeenten en waterschappen een brief geschreven. Het is onze doelstelling dat er op korte termijn een convenant komt waarin alle gemeenten en waterschappen zich uitspreken voor het gebruik van dit systeem.” Dat zei Piet Adema, tijdens een bijeenkomst over BrigID, een systeem voor elektronisch aanbesteden. Adema is lid van de Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) en (aftredend) gedeputeerde in de provincie Fryslân. Deze provincie heeft al verschillende keren BrigID gebruikt bij aanbestedingen.

Ook Max van den Berg, Commissaris der Koningin in Groningen en voorzitter van de NRB, gaf aan dat zijn provincie goede ervaringen heeft opgedaan met het gebruik van BrigID. Hij wil zich er daarom ook persoonlijk hard voor maken dat alle diensten die betrokken zijn bij aanbestedingen worden gewezen op de voordelen van dit systeem. Ook stuurt Van den Berg binnenkort een brief aan alle gemeenten in de provincie waarin hij een oproep doet om BrigID te gebruiken.

Gebruik
BrigID is een centrale database waarin bedrijfsgegevens van bouwbedrijven en ingenieursbureaus worden opgenomen, waar VNO-NCW Noord zich mede voor heeft ingezet. Overheden kunnen van deze database gebruik maken als ze een werk willen aanbesteden. Het aanbestedingsproces verloopt hierdoor eenvoudiger en sneller. Ook leidt dit tot kostenbesparing bij aannemers. Initiatiefnemer van de database is de Noordelijke Regieraad Bouw, een organisatie die innovatie in de bouw bevordert.

BrigID is een jaar geleden opgeleverd. Inmiddels zijn ruim zestig aanbestedingen uitgevoerd met hulp van BrigID. 247 opdrachtnemers en 30 opdrachtgevers zijn geregistreerd en maken gebruik van het systeem. Bij deze laatste groep horen onder andere de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. Ook verschillende gemeenten, zoals Leeuwarden, Assen, Groningen en Hoorn, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat maken gebruik van dit systeem.

Thema's

Partners