"Verdere uitdunning cultuur in het Noorden onaanvaardbaar"

halbe zijlstra 5 Mei 2011

VNO-NCW Noord dringt in een brief aan staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra aan op het in stand houden van de culturele hoofdinfrastructuur in Noord-Nederland. “Verdere uitdunning van de culturele sector in Noord-Nederland is onaanvaardbaar”, aldus Jan-Willem Lobeek, senior manager VNO-NCW Noord.

Keuzes in het verleden hebben ertoe geleid dat bovengemiddeld veel culturele instellingen in de Randstad actief zijn. Hierdoor is de culturele infrastructuur in de regio extra ijl. “Als de geplande bezuinigingen daar nog eens overheen komen, wordt het Noorden onevenredig hard getroffen”, aldus Lobeek.

VNO-NCW Noord wijst op het cruciale belang van goede culturele voorzieningen. Cultuur is een smeermiddel voor de economie en heeft een veel grotere betekenis voor de concurrentiepositie van een regio dan uit eerste waarneming blijkt. “Een sterke culturele infrastructuur is bepalend voor de aantrekkelijkheid en wervingskracht van Noord-Nederland”, aldus Lobeek. “Een bepaalde kritische massa aan voorzieningen is dan ook onontbeerlijk.”

Noorden wederom op achterstand
De huidige kabinetsvoornemens zullen leiden tot een dermate verschraling dat Noord-Nederland wederom op achterstand wordt gezet. En dat terwijl in de afgelopen jaren met succes de achterstand op de rest van Nederland werd ingelopen. Bovengemiddeld veel van de cultuurgelden slaan momenteel neer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dit komt omdat nagenoeg alle landelijke instellingen in deze regio zijn gevestigd en daarnaast een belangrijk deel van de regionale instellingen. De noordelijke provincies moeten het verhoudingsgewijs doen met schamele percentages.

VNO-NCW Noord onderkent dat culturele instellingen ook andere bronnen kunnen aanboren om hun bestaansrecht te bevestigen. “Maar in een economisch ijle regio als Noord-Nederland is het extra moeilijk om aanvullende financiering te vinden bij private bronnen”, aldus Lobeek.

Oproep aan staatssecretaris
VNO-NCW Noord roept de staatssecretaris op om bij de bezuinigingen de overbedeelde regio’s meer dan gemiddeld aan te spreken op hun bezuinigingsdoelstellingen. “Aanzienlijk snijden in de noordelijke culturele sector zal onmiddellijk leiden tot het voorgoed verdwijnen van bepaalde instituten”, aldus Lobeek.

Dit betekent een onaanvaardbare verschraling van het aanbod in het Noorden. De Raad van Cultuur bevestigt deze vrees in hun onlangs uitgebrachte advies: het culturele leven wordt schraler, de toegangsdrempel hoger en er ontstaat onmiskenbaar schade. Een betere regionale verankering van de landelijke instellingen verandert hier niet veel aan.

Partners