Dacom uit Emmen wint MKB Innovatie Top 100

Dacom 27 Mei 2011

Dacom BV uit Emmen mag zich de meest innovatieve onderneming uit het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf noemen. Met het TerraSen™-systeem waarmee gewassen onder de best mogelijke omstandigheden kunnen groeien, zonder verspilling van water, is de eerste plaats veroverd in de MKB Innovatie Top 100.

Gister presenteerden innovatiecentrum Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad voor de zesde keer de ranglijst met 100 concrete innovaties. Deze top 100 wordt gezien als de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor bedrijven in het MKB.

Winnaar levert bijdrage aan oplossen voedselschaarste
Een deskundige jury riep Dacom uit Emmen uit tot de meest succesvolle en innovatieve onderneming. Het bedrijf van directeur Janneke Hadders (tevens voorzitter JNO en bestuurslid VNO-NCW Noord) heeft zich gespecialiseerd in irrigatiemanagement. Bodemvochtsensoren in het veld van de teler laten zien wat de dagelijkse wateropname is in de verschillende bodemlagen van het gewas. Met deze informatie wordt het optimale tijdstip van beregenen bepaald. Uit proeven met het systeem is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien teruggebracht kunnen worden tot 48%, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De technologie van Dacom draagt hiermee bij aan het oplossen van de voedselschaarste en een duurzame voedselproductie, aldus de jury.

Succesvolle innovaties
De jury beoordeelde de nominaties op basis van originaliteit, impact, mate van bescherming, verkrijgbaarheid en de omzetpotentie. De jury stond onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. Alle 100 genomineerde bedrijven hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van product, dienst, proces of organisatie. Met de realisatie van deze vernieuwingen hebben ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.

Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties zijn vanaf 27 mei 2011 te vinden op www.syntens.nl/innovatietop100. Ook staan daar videoreportages over aansprekende innovaties uit de ranglijst.

Foto: www.dacom.nl

Partners