Erkenning Energyport Noord-Nederland goed voor economie

Eemshaven 1 Jul 2011

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn verheugd dat de Tweede Kamer Noord-Nederland als Energyport heeft erkend. De energiesector in het Noorden is een onmisbare schakel in de nationale economie en verdient dezelfde status als de main-, brain en greenports. Dit schreven VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord begin juni in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Minister Schultz van Haegen heeft eerder aangegeven dat bij investeringen in toekomstige nieuwe infrastructuur het economisch belang van doorslaggevende waarde zal zijn. “Dit betekent dat aanwijzing tot Energyport essentieel is om investeringen in de Rijksinfrastructuur in Noord-Nederland te waarborgen”, aldus Zwiers. “Denk bijvoorbeeld aan de verdubbeling van de N33 ten noorden van Zuidbroek of de opwaardering van de vaarverbinding Lemmer-Delfzijl met hogere bruggen, ruimere bochten en grotere sluizen bij Lemmer en Delfzijl.”

Top-energieregio
In Noord-Nederland vinden tot 2020 verreweg de belangrijkste investeringen plaats van de gehele EU op energiegebied. Het gaat om een bedrag van circa 25 miljard euro. De erkenning van Noord-Nederland als Energyport zorgt volgens VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord voor een verdere versterking van het profiel van Noord-Nederland als dé duurzame top-energieregio van Noordwest Europa en als hét experimenteergebied voor innovatieve energietransitieprojecten.

Voor het bedrijfsleven is het essentieel dat Noord-Nederland als Energyport in de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt opgenomen. “De energiesector in het Noorden is een onmisbare schakel in de nationale economie en is het meer dan waard om deze status te verkrijgen”, aldus Ron van Gent, regiodirecteur MKB-Nederland Noord.

Erkenning Energyport
De erkenning van Noord-Nederland als Energyport is volgens VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord gebaseerd op de huidige status van de regio en de plannen die er voor de nabije toekomst liggen. Zwiers: “Waar Noord-Nederland in het verleden nog wel eens als achterstandsregio werd gezien, zijn wij op koers om een voorsprong nemen, met de energiesector als belangrijkste aanjager.”

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord is verheugd dat de politiek het nationale belang van Energyport Noord-Nederland erkent en dezelfde status geeft als de main-, brain en greenports. “Deze erkenning is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de noordelijke economie en de energiesector in het bijzonder”, aldus Van Gent.

Partners